Select a community to browse its collections.

 • Overvåking av Otra i forbindelse med utslipp fra Skaiå renseanlegg 

  Kaste, Øyvind; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7992-2024, Research report, 2024)
  Det er gjennomført vannkjemisk og biologisk overvåking på to stasjoner i Otra, hhv. oppstrøms og nedstrøms utslippet fra Skaiå renseanlegg (RA) i Iveland kommune. Den vannkjemiske overvåkingen viste lave konsentrasjoner ...
 • Data for en økosystembaseret havplanlægning 

  Ôzkan, Simon A.; Harvey, E. Therese; Murray, Ciaran Joseph; Andersen, Jesper Harbo (NIVA-rapport, Research report, 2024)
  Økosystembaseret havplanlægning skal baseres på data for alle marine økosystemkomponenter (pelagiale habitater (de frie vandmasser), bentiske habitater (habitater på havbunden), fisk, havfugle og marine pattedyr), samt ...
 • Overvåking av Otra i forbindelse med utslipp fra Fennefoss renseanlegg 

  Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7984-2024, Research report, 2024)
  Det er gjennomført vannkjemisk og biologisk overvåking på to stasjoner i Otra, hhv. oppstrøms og nedstrøms utslippet fra Fennefoss renseanlegg (RA) i Evje og Hornnes kommune. Den vannkjemiske overvåkingen viste lave ...
 • Folk først - Eksempler på bedre livskvalitet, overvannshåndtering og biologisk mangfold i byrom. En studieturrapport om blå-grønn infrastruktur fra Upton, Sheffield og London. 

  Braskerud, Bent C.; Barkved, Line Johanne; Barton, David Nicholas; Furuseth, Ingvild Skumlien; Holbein, Yvona; Holmqvist, Marie Langsholt; Iversen, Håkon; Jensen, Marina Bergen; Karlstrøm, Stina K.; Kristvik, Erle; Lausen, Emilia D.; Nawrath, Maximilian; Rosentrater, Lynn D.; Seifert- Dähnn, Isabel (NIVA-rapport;7991-2024, Research report, 2024)
  Hvem lager vi byene for? SPARE-prosjektet søker å finne løsninger for en urban byutvikling som gjennom å spille på lag med naturen tilrettelegger for trygge, gode opplevelser for innbyggerne i et klima med økt risiko for ...
 • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2023 

  Borgersen, Gunhild; Bekkby, Trine; Brkljacic, Marijana Stenrud; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Harvey, E. Therese; Kistenich, Sonja; Kvile, Kristina Øie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7987-2024, Research report, 2024)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista til Sognefjorden. ...

View more