Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Økokyst – DP Skagerrak. Årsrapport 2020. 

  Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Deininger, Anne; Sørensen, Kai; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7750-2022, Research report, 2022)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster ...
 • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2021 

  Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7756-2022, Research report, 2022)
  Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2021, og det foreslås forbedringstiltak: Kalkingen fra Bås-anlegget var svært god, og bidro ...
 • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Hovedrapport for 2021 

  Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7743-2022, Research report, 2022)
  En samlet vurdering av planteplankton, fosfor og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene var i god økologisk tilstand i 2021. Ved Skreia og i Furnesfjorden var det likevel noe mer alger enn miljømålet, ...
 • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2021 

  Trannum, Hilde Cecilie; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Deininger, Anne; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Heggem, Thomas; Mengeot, Caroline; Michelsen, Helena Kling; Tveiten, Lise Ann; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7745-2022, Research report, 2022)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista i ...
 • Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 2230 

  Bryntesen, Tina (NIVA-rapport;7754-2022, Research report, 2022)
  Under en sammenliknende laboratorieprøving (SLP) gjennomført i januar – april 2022 bestemte 36 laboratorier pH, konduktivitet, turbiditet, farge, UV-absorpsjon, natrium, kalium, kalsium, magnesium, hardhet, alkalitet, ...

Vis flere