Now showing items 21-40 of 82

  • Miljørisikovurdering ved utslipp av renset prosessavløpsvann til Samlafjorden 

   Staalstrøm, Andre; Ranneklev, Sissel Brit; Schaanning, Morten; Mengeot, Caroline; Grung, Merete (NIVA-rapport;7457, Research report, 2020)
   For å redusere utslipp av gass til luft, skal Elkem Bjølvefossen installere nytt renseanlegg, som medfører endring i utslippstillatelse av prosessavløpsvann til sjø. Prosessavløpsvannet vil inneholde metaller, polyaromatiske ...
  • Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;7152, Research report, 2017-05)
   Tilsetning av kjemikalier i Drammenselva for å utrydde lakseparasitten G. salaris, har blitt simulert med modellen GEMSS. Ved å slippe ut en mengde på omtrent 32000 L av en rotenonløsning med styrke 3,3 %, fordelt på ...
  • Modellering av miljøtilstanden i indre Oslofjord sett i lys av utslippstillatelser og befolkningsutvikling 

   Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7493, Research report, 2020)
   Miljøtilstanden i Indre Oslofjord innenfor Drøbak har blitt modellert med NIVA Fjordmodell. Nå i 2020 bor det 1 million mennesker i kommunene rundt Indre Oslofjord, og det har blitt antatt at denne befolkningen vil øke til ...
  • Modellering av strøm og partikkeltransport i forbindelse med utfylling utenfor Mekjarvik 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;6846, Research report, 2015)
   Modellen GEMSS som er satt opp for området rundt Kvitsøyfjorden og Byfjorden, er benyttet til å modellere spredning av partikler fra det planlagte utfyllingsområdet for steinmasser utenfor Mekjarvik. I nordvestlig retning ...
  • Naturtyper i Saltstraumen marine verneområde 

   Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Staalstrøm, Andre; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;6841, Research report, 2015)
   Denne undersøkelsen rapporterer naturverdier i Saltstraumen marine verneområde basert på videoregistreringer langs 30 linjer (transekter). Det ble registrert 15 naturtyper (NiN) i området der hardbunn og særlig fast bunn ...
  • Observations of turbulence caused by a combination of tides and mean baroclinic flow over a fjord sill 

   Staalstrøm, Andre; Arneborg, Lars; Liljebladh, Bengt; Brostrøm, Gøran (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This study investigates the dissipation rates and flow conditions at the Drøbak Sill in the Oslofjord. The area was transected 13 times with a free-falling microstructure shear probe during 4 days in June 2011. At the same ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Haande, Sigrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Hinchcliffe, Christopher; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-Rapport;6697;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2013. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hinchcliffe, Christopher; Holth, Tor Fredrik; Haande, Sigrid; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-rapport;6698, Research report, 2014)
   Her rapporteres resultatene fra overvåkingen i Indre Oslofjord i 2013. En mindre omfattende beskrivelse av resultatene er gitt i NIVA rapport nr. 6697. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Staalstrøm, Andre; Strand, David; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;6833, Research report, 2015)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt i 2014 for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David (NIVA-rapport;6834, Research report, 2015)
   Her rapporteres resultatene fra 2014. En mindre omfattende rapportering er gitt i NIVA rapport nr. 6833. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord har ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2017 

   Ruus, Anders; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre (, Research report, 2018)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger, 2017 viste følgende: Oksygen ved største sondedyp (her antatt bunnvann) viste svært god tilstand (med forbehold om lavere verdier enda nærmere bunnen) på stasjonene Sø7/2 ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2019 

   Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7532, Research report, 2020)
   Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2019. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2018. Jordbruk er største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2020 

   Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Kaste, Øyvind; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7669, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2020. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2019. Jordbruk er største enkeltkilde for menneskeskapte tilførsler av fosfor og nitrogen ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2019. Fagrapport 

   Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Selvik, John Rune; Kistenich, Sonja (NIVA-rapport;7513, Research report, 2020)
   Det ble gjennomført tilførselsberegninger for tilførsler til Ytre Oslofjord for 2018. Jordbruk er største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Tilførsler fra befolkning (avløpsrenseanlegg) ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2020. Fagrapport 

   Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Selvik, John Rune; Kistenich, Sonja (NIVA-rapport;7626, Research report, 2021)
   Det ble gjennomført tilførselsberegninger for tilførsler til Ytre Oslofjord for 2019. Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Tilførsler fra befolkning (avløpsrenseanlegg) ...
  • Overvåkning av partikkelspredning i Sandsfjorden fra Norsk Stein sitt anlegg 

   Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;6871, Research report, 2015)
   Kontinuerlig målinger av turbiditet i overflatelaget gjennom et helt år viser at partikkelkonsentrasjonen er lav omtrent 700 m fra bukta hvor Norsk Stein slipper ut partikler. Ved enkelte anledninger passerer det imidlertid ...
  • Petroleum oil and mercury pollution from shipwrecks in Norwegian coastal waters 

   Ndungu, Kuria; Beylich, Bjørnar; Staalstrøm, Andre; Øxnevad, Sigurd; Berge, John A; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Schaanning, Morten; Bergstrøm, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Worldwide there are tens of thousands of sunken shipwrecks lying on the coastal seabed. These potentially polluting wrecks (PPW) are estimated to hold 3–25 million t of oil. Other hazardous cargo in PPW includes ordnance, ...
  • Rapid expansion of the invasive oyster Crassostrea gigas at its northern distribution limit in Europe: Naturally dispersed or introduced? 

   Angles d'Auriac, Marc; Rinde, Eli; Norling, Pia Carina; Lapegue, Sylvie; Staalstrøm, Andre; Hjermann, Dag Øystein; Thaulow, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Pacific oyster, Crassostrea gigas, was introduced to Europe for aquaculture purposes, and has had a rapid and unforeseen northward expansion in northern Europe. The recent dramatic increase in number of C. gigas ...
  • Resipientundersøkelse for Lillesand kommune 2021 i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann 

   Trannum, Hilde Cecilie; Deininger, Anne; Fagerli, Camilla With; Næss, Rita; Heggem, Thomas; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7679, Research report, 2021)
   Det er utført en resipientundersøkelse i Lillesand i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann med mål om å dokumentere dagens økologiske tilstand og avklare eventuelle utviklingstrender i forhold til tidligere ...
  • Saltholdighet og oksygenforhold i Drammensfjorden 

   Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7264, Research report, 2018)
   Saltholdighet i overflaten har vært målt mens det har vært trålet etter laksefisk i perioden 18. til 27. september 2017. Ved tråling i Sandebukta og i ytre Drammensfjorden utenfor Svelvik 18. september, var den høyeste ...