Now showing items 21-30 of 30

  • Spectrophotometric analysis of pigments: A critical assessment of a high-throughput method for analysis of algal pigment mixtures by spectral deconvolution 

   Thrane, Jan-Erik; Kyle, Marcia; Striebel, Maren; Haande, Sigrid; Grung, Merete; Rohrlack, Thomas; Andersen, Tom (Journal article, 2015)
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7273, Research report, 2018)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i vannområde Mjøsa i 2017 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2017. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2018 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7373, Research report, 2019)
   Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling siden 1970‐ og 1980‐tallet. Den økologiske tilstanden i 2018 mht effekter av næringssalter var god på alle prøvetakingsstasjoner i Mjøsa, men ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2019 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7491, Research report, 2020)
   Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling siden 1970- og 1980-tallet. Den økologiske tilstanden i 2019 mht effekter av næringssalter var god på de fleste prøvetakingsstasjoner i Mjøsa, ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2020 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Ranneklev, Sissel Brit; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7622, Research report, 2021)
   Eutrofitilstanden i Mjøsa er sterkt forbedret siden 1970- og 80-tallet. Økologisk tilstand i 2020 mht. effekter av næringssalter var god på hovedstasjonen Skreia, ved Kise og ved Brøttum, men moderat i Furnesfjorden. Samlet ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Hovedrapport for 2021 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7743-2022, Research report, 2022)
   En samlet vurdering av planteplankton, fosfor og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene var i god økologisk tilstand i 2021. Ved Skreia og i Furnesfjorden var det likevel noe mer alger enn miljømålet, ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2021 

   Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Lund, Espen; Thrane, Jan-Erik; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;7711-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten presenterer årets resultater fra undersøkelser av biologiske og kjemiske forhold i Glomma ved Borregaard Fabrikker. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske og kjemiske ...
  • Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2017 

   Thrane, Jan-Erik; Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas (NIVA-rapport;7244, Research report, 2018)
   Denne rapporten presenterer resultater fra tiltaksrettet overvåking av utslippene fra Rygene-Smith & Thommesen AS til Nidelva 2017. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere eventuelle effekter av bedriftens utslipp ...
  • Undersøkelse av miljøgifter i abbor og ørret fra innsjøen Store Åklungen 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Bæk, Kine; Grung, Merete; Håll, Johnny Peter; Thrane, Jan-Erik (NIVA-rapport;7618, Research report, 2021)
   I forbindelse med prøvefiske for estimering av bestandsstatus for fisk i Store Åklungen ble det tatt ut prøver til miljøgiftundersøkelser. Gjeller ble analysert for metaller (og halvmetaller), lever for metaller og PFAS, ...
  • Water browning controls adaptation and associated trade-offs in phytoplankton stressed by chemical pollution 

   Rizzuto, Simone; Thrane, Jan-Erik; Baho, Didier Ludovic; Jones, Kevin C.; Zhang, Hao; Hessen, Dag Olav; Nizzetto, Luca; Leu, Eva Susanne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The acquisition of tolerance to an environmental stressor can result in organisms displaying slower growth after stress release. While well-grounded in the theory, empirical evidence of the trade-off between stress tolerance ...