• Prøvningssammenligning nr. 14 for kommunalt avløpsslam, 2011: SLP 1114 

      Hagebø, E. (NIVA-rapport;6210, Research report, 2011)
      I januar - august 2011 ble det gjennomført en prøvningssammenligning for laboratorier som ønsker å utføre kontrollanalyser av slam fra kommunale avløpsanlegg. Både tungmetaller og nyttestoffer ble bestemt i prøver av ...