• Revidert kalkingsplan for Arendalsvassdraget 

      Hindar, A.; Lamberg, A; Thorstad, E. (NIVA-rapport;4107, Research report, 1999)
      På forespørsel fra Styringsgruppa for kalking av Arendalsvassdraget har Norsk institutt for vannforskning og Norsk institutt for naturforskning utarbeidet denne reviderte kalkingsplanen for Arendalsvassdraget. Med bakgrunn ...