• Nøytralisering av surt vann til settefiskoppdrett 

      Maroni, K.; Hansen, T.; Leivestad, H.; Ohren, J.A.; Torrisen, O.J.; Ulgenes, Y. (NIVA-rapport;1894, Research report, 1986)
      Prosjektet er utført som et tverrinstitusjonelt og tverrfaglig prosjekt med NIVA, Havforskningsinstituttet og Zoologisk Laboratorium ved Universitetet i Bergen som deltagende institusjoner. Basert på kjemiske og biologiske ...