• Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk 

      Sælthun, N.R. (NIVA-rapport;4210, Research report, 2000)
      Det er utført beregning av leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk, basert på to leveringsnivå og tre systemalternativer: 1. Regulering av Holmavann som i dag 2. 1 m økning av HRV i Holmavann 3. Økt regulering i Holmavann ...