• Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris ved flere doseringspunkter i Driva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Garmo, Øyvind; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias; Olstad, Kjetil; Skogan, Odd Arne Segtnan; Amundsen, Marit Måsøy; Ribeiro, Anne Luise (NIVA-rapport;7617, Research report, 2021)
   Det er nå veletablert at klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten ...
  • Klorbehandling i Driva og Litldalselva 2022 - Første behandlingsår 

   Olstad, Kjetil; Hagen, Anders Gjørwad; Holter, Tobias Houge; Bærum, Kim Magnus; Garmo, Øyvind Aaberg; Hansen, Peter Stig; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Meyer, Kirk; Beylich, Bjørnar; Stene, Simen (NIVA-rapport;7817-2023, Research report, 2023)
   I august 2022 ble det gjennomført kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen. I de to elvene Driva og Litldalselva ble kloramin brukt som hovedkjemikalium. Klorbehandlingene ble gjennomført ...
  • Klorbehandling i Driva og Litldalselva 2023 – Andre behandlingsår 

   Olstad, Kjetil; Hagen, Anders Gjørwad; Holter, Tobias Houge; Garvik, Elise Solheim; Bærum, Kim Magnus; Hansen, Peter Stig; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Meyer, Kirk; Beylich, Bjørnar; Stene, Simen; Steinkjer, Enghild; Solberg, Geir Olav; Nimvik, Björn Fridqvist (NIVA-rapport;7934-2024, Research report, 2024)
   I august 2023 ble den andre av to kjemiske behandlinger gjennomført mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen. I de to elvene Driva og Litldalselva ble kloramin brukt som hovedkjemikalium. Klorbehandlingene ...
  • Klorbehandling i øvre Driva 2023 – Supplerende tiltak i hovedelv og utvalgte sidevassdrag oppstrøms fiskesperra i Driva 

   Holter, Tobias Houge; Hagen, Anders Gjørwad; Garvik, Elise Solheim; Olstad, Kjetil; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Hansen, Peter Stig; Meyer, Kirk; Beylich, Bjørnar; Stene, Simen; Steinkjer, Enghild; Solberg, Geir Olav; Nimvik, Björn Fridqvist; Bærum, Kim Magnus (NIVA-rapport;7932-2024, Research report, 2024)
   I august 2023 mottok gruppen «Gyroklor» en bestilling på klorbehandling i øvre deler av Driva som skulle gjennomføres i løpet av september 2023. I henhold til bestillingen var formålet med denne behandlingen «(…) å redusere ...
  • Storskala utprøving av klordosering i Driva 2021 

   Hagen, Anders Gjørwad; Holter, Tobias Houge; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Hansen, Peter Stig; Høgberget, Rolf; Skogan, Odd Arne Segtnan; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Becsan, Ingar; Meyer, Kirk (NIVA-rapport;7724-2022, Research report, 2022)
   Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ansett som en stor trussel mot norsk villaks, og myndighetene har som mål å utrydde den fra alle områder hvor den er etablert (Anon 2014). Nåværende smittestatus, i tillegg til faren ...
  • Tålegrense hos ørret (Salmo trutta) og effekt på Gyrodactylus salaris ved eksponering for monokloramin 

   Olstad, Kjetil; Holter, Tobias; Hagen, Anders Gjørwad; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;7616, Research report, 2021)
   Fra tidligere undersøkelser foreligger det betydelig kunnskap om effekten av kloramin på lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Omfanget av og grensene for det terapeutiske vinduet, det vil si konsentrasjoner som laksen ...