• Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2002. Fagrådsrapport nr. 91 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Bokn, T.; Berge, J.A.; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, T.; Kroglund T.; Lømsland, E.; Solli, A. (NIVA-rapport;4693, Research report, 2003)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i Oslofjorden hovedsakelig i 2002. Dypvannfornyelsen var beskjeden den milde vinteren 2001/2002. Dette medførte dårlige oksygenforhold sensommeren og tidlig høst, ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2003 

   Magnusson, J.; Berge, J.A.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.A.; Bjerkeng, B.; Gjøsæter, J.; Holt, T.F.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø. (NIVA-rapport;4845, Research report, 2004)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord hovedsakelig i 2003. Dypvannsfornyelsen var god i Vestfjorden, men beskjeden i Bunnefjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden ...
  • Overvåking av forurensningsitusjonen i indre Oslofjord 2005 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Bjerkeng, B.; Gjøsæter, J.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Ruus, A.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5242, Research report, 2006)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2005. Dypvannsfornyelsen var god i hele fjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden begynnelsen av 1980-tallet, mens det ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 2006 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Bjerknes, E.; Gjøsæter, J.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5441, Research report, 2007)
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 2007 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Beylich, B.; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Gjøsæter, J.; Grung, M.; Holth, T.F.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Rønning, I.; Sørensen, J.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5637, Research report, 2008)
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2012 - Vedleggsrapport 

   Berge, J.; Amundsen, R.; Fredriksen, L.; Bjerkeng, B.; Gitmark, J.; Holt, T.F.; Haande, S.; Hyllant, K.; Johnsen, T.; Kroglund, T.; Ledang, A.; Lenderink, A.; Lømsland, E.; Norli, M.; Magnusson, J.; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Wisbech, Cathrine (NIVA-rapport;6534, Research report, 2013)
   Her presenteres data for overvåkingen av Indre Oslofjord i 2012. En mindre omfattende beskrivelse av resultatene er presentert i NIVA rapport nr. 6533. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. ...