• Aluminium, et miljøproblem for laks i Sandnesfjorden, Aust-Agder? 

   Kroglund, F.; Gutterup, J.; Kleiven, E.; Stefansson, S.; Barlaup, B.; Teien, H.C. (NIVA-rapport;5366, Research report, 2007)
   Fangst av laks i Storelva, Aust-Agder har ikke økt som forventet etter kalking. Dette kan skyldes en rekke faktorer, deriblant vannkvalitet. I prosjektet er vannkvalitet og dens effekt på smoltkvalitet undersøkt i Storelva ...
  • Langtidseffekter av silikatdosering. Ett års utprøving av silikat i Tangedalselva, et sidevassdrag til Undesdalsvassdraget i Hordaland 

   Åtland, Å.; Barlaup, B.; Bang, K.; Bjerknes, V.; Gabrielsen, S.E.; Håvardstun, J.; Lindstrøm, E.-A.; Raddum, G.; Teien, H.C. (NIVA-rapport;4656, Research report, 2003)
   Dosering av flytende silikatlut som et alternativ til kalking har vært utprøvd i Tangedalselva i Masfjorden kommune i Hordaland over en periode på 15 måneder fra mai 2001 tom. august 2002. Prosjektet omfattet dokumentasjon ...
  • Vannkvalitet, regulering og anadrom fisk i Vetlefjordelva i Sogn og Fjordane 

   Bjerknes, V.; Barlaup, B.; Kleiven, E.; Kvellestad, A.; Raddum, G.; Åtland, Å. (NIVA-rapport;3924, Research report, 1998)
   Det er utført vannkjemiske og biologiske undersøkelser i Vetlefjordelva i 1997-98. De biologiske undersøkelsene omfattet tetthets- og tilvekstundersøkelser og undersøkelse av alderssammensetning av ungfisk, gjelleundersøkelser ...