• Er laksen truet selv ved moderat forsuring? Eksempler fra Vosso, Hordaland, 1993 

      Bertssen, M.; Kroglund, F.; Åtland, Å.; Rosseland, B.O. (NIVA-rapport;2947, Research report, 1993)
      Forsøk med eksponering av laksesmolt på et antall stasjoner i Vossovassdraget påviste tildels omfattende vannkvalitetsproblemer. Med unntak av en stasjon (Strandaelva), ble det påvist enten dødelighet, eller tap av klorid ...