• Overvåking av forurensingssituasjonen i indre Oslofjord 2008 

   Berge, J.; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Gitmark, J.; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Magnusson, J.; Nilsson, H.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, T.; Sørensen, J.; Walday, M. (NIVA-rapport;5814, Research report, 2009)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2008. Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetiltak er blitt gjennomført og ligger nå omtrent på ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 2006 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Bjerknes, E.; Gjøsæter, J.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5441, Research report, 2007)
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 2007 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Beylich, B.; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Gjøsæter, J.; Grung, M.; Holth, T.F.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Rønning, I.; Sørensen, J.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5637, Research report, 2008)
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2009 

   Berge, J; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Espeland, Sigurd Heiberg; Gitmark, J.; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Imrik, Camilla; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Magnusson, J.; Nilsson, Hans C.; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Walday, M. (NIVA-rapport;5985, Research report, 2010)
   Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetiltak er blitt gjennomført og ligger nå omtrent på samme nivå som på 1950-tallet. Dette har medført at også oksygenforholdene har blitt ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010 

   Berge, J.; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Borgersen, G.; Bjerknes, E.; Gitmark, J.; Gjøsæter, Jakob; Grung, M.; Gundersen, H.; Holth, Tor Fredrik; Hylland, K.; Johnsen, T.; Knutsen, Halvor; Ledang, A.; Lømsland, E.; Magnusson, Jan; Nerland, Inger Lise; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Walday, M. (NIVA-rapport;6181, Research report, 2011)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere resultert i stadig mindre utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært stabile de ...
  • Skader på fisk ved Sørnes Smolt A.S. på Trengereid. (Fish injuries and mortalities at Sørnes Smolt A.S. fish hatchery, Trengereid, West Norway.) 

   Bjerknes, E.; Thorud, K.; Berntssen, M. (NIVA-rapport;3477, Research report, 1996)
   Forlengelse av vannveien for Trengereid Kraftverk har pågått i Trengereidvassdragets nedslagsfelt vinteren 1995-96. Vassdraget er vannkilde for settefiskanlegget Sørnes Smolt A.S. I desember 1995 ble fiskebestanden i ...