• Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review 

   Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Schøyen, Merete (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The blue mussel (Mytilus spp.) is widely used as a bioindicator for monitoring of coastal water pollution (mussel watch programs). Herein we provide a review of this study field with emphasis on: the suitability of Mytilus ...
  • Is It or Isn’t It: The Importance of Visual Classification in Microplastic Characterization. 

   Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise Nerland; Munno, Keenan; Hurley, Rachel; Welden, Natalie A (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Microplastics are a diverse category of pollutants, comprising a range of constituent polymers modified by varying quantities of additives and sorbed pollutants, and exhibiting a range of morphologies, sizes, and visual ...
  • Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning 

   Lindholm, Markus; van Bavel, Bert; Bråte, Inger Lise Nerland; Eidsvoll, David; Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Olsen, Marianne (NIVA-rapport;7425, Research report, 2019)
   Rapporten gir en oversikt over mulige miljøproblemer knyttet til plast i miljøet, med fokus på Norge. Kunnskapsbasert forvaltning av dette globale miljøproblemet vil både lokalt/kommunalt og nasjonalt avhenge av at man ...
  • Maskinell rydding av plastinfiltrerte jordmasser fra Samuelskilen på Mellom-Bolæren, Færder nasjonalpark 

   Bråte, Inger Lise Nerland; Hansen, Liv-Marit; Eidsvoll, David; Almeida, Ana Catarina; Moe, Nicolay (NIVA-rapport;7444, Research report, 2019)
   Jordmassene hentet ut med maskinell rydding fra Samuelskilen i Færder nasjonalpark på øya Mellom-Bolæren, inneholdt totalt 5% plast per vektenhet (av størrelse over 5 mm) og 50% per volumenhet. All plasten fra jordmassene ...
  • Miljøgiftundersøkelser av ørret fra Akerselva og Lysakerelva i 2018 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Bråte, Inger Lise Nerland; Bæk, Kine; Carlsson, Pernilla Marianne; Grung, Merete; Lusher, Amy (NIVA-rapport;7315, Research report, 2018)
   Til sammen 90 ørret fra tre stasjoner i Akerselva og tre stasjoner i Lysakerelva ble analysert for innhold av utvalgte grunnstoffer i gjelle‐ og levervev, omdannede PAH‐forbindelser i galle, samt mikroplast i fordøyelseskanalen. ...
  • Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective 

   Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel Brit; Wagner, Martin; Olsen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Given the increasing attention on the occurrence of microplastics in the environment, and the potential envi-ronmental threats they pose, there is a need for researchers to move quickly from basic understanding to applied ...
  • Mytilus spp. as sentinels for monitoring microplastic pollution in Norwegian coastal waters: A qualitative and quantitative study. 

   Bråte, Inger Lise Nerland; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Beyer, Jonny; Thomas, Kevin V; Steindal, Calin Constantin; Green, Norman Whitaker; Olsen, Marianne; Lusher, Amy (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Microplastic (MP) contamination is ubiquitous in the environment and many species worldwide have been shown to contain MP. The ecological impact of MP pollution is still unknown, thus there is an urgent need for more ...
  • Occurrence of pearls in mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast 

   Bråte, Inger Lise Nerland; Buenaventura, Nina Tuscano; Lusher, Amy (NIVA-rapport;7308, Research report, 2018)
   Mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast produce pearls, up to as many >360 pearls per individual, and it seems to be a southern-northern gradient with more pearls in mussels from the south than from the north. Out ...
  • OSPAR-metodikk og plastanalyse av strandsøppel fra Nordre Langåra og Akerøya 

   Bråte, Inger Lise Nerland; Hansen, Liv-Marit; Eidsvoll, David; Moe, Nicolay; Buenaventura, Nina Tuscano (NIVA-rapport;7440, Research report, 2019)
   Mer strandsøppel ble registrert på Akerøya (fra 2018) fra Ytre Hvaler, enn Nordre Langåra (fra 2019) fra Indre Oslofjord, men det er usikkert om disse tallene er robuste nok til å konkludere med at Akerøya har større ...
  • Plast i landbruket: kilder, massebalanse og spredning til lokale vannforekomster (Plastland) 

   Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Bråte, Inger Lise Nerland; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;7418, Research report, 2019)
   Konsentrasjoner av mikroplast i landbruksjord og avrenningsvann fra landbruksarealer i Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) ble bestemt. Vann- og jordprøver ble tatt fra arealer hvor korn, gras, grønnsaker og bær dyrkes. I ...
  • Testing of methodology for measuring microplastics in blue mussels (Mytilus spp) and sediments, and recommendations for future monitoring of microplastics (R & D-project) 

   Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise Nerland; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Olsen, Marianne (NIVA-rapport;7209, Research report, 2017-12)
   Miljødirektoratet tasked NIVA to investigate methods used for the extraction of microplastics from environmental samples of blue mussels and marine sediment. Presented here are the results of methods tested, as well as ...
  • Undersøkelse av giftigheten til plastinfiltrert jordmasser samlet inn fra Fredagshølet, Hvaler. 

   Eidsvoll, David; Bråte, Inger Lise Nerland; Hansen, Liv-Marit; Moe, Nicolay (NIVA-rapport;7574, Research report, 2021)
   Ni prøver av jordmasser fra Fredagshølet på Seilø vest for Vesterøy i Hvaler kommune, i Ytre Hvaler Nasjonalpark ble sortert for plastfragmenter. Jordprøvene inneholdt mellom 0,5 – 25% volum plast per prøvepunkt. ...
  • Weathering impacts the uptake of polyethylene microparticles from toothpaste in Mediterranean mussels (M. galloprovincialis) 

   Bråte, Inger Lise Nerland; Blázquez, Mercedes; Brooks, Steven; Thomas, Kevin V (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) were exposed over 21 days to polyethylene (PE) particles (0.01 mg ml−1; 50–570 μm) isolated from toothpaste. PE was deployed in the Outer Oslofjord (Norway) for 21 days, ...