• A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord 

   Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A test deployment of a time-lapse camera lander in the deep Oslofjord (431 m) was used to obtain initial information on the response of benthic fauna to macroalgal debris. Three macroalgal species were used on the lander ...
  • Disappearing Blue Mussels – Can Mesopredators Be Blamed? 

   Christie, Hartvig; Kraufvelin, Patrik; Kraufvelin, Lucinda; Niemi, Niklas; Rinde, Eli (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Despite many theories, the recent evident decreases in blue mussel (Mytilus edulis) abundance in southern Norway and western Sweden (eastern North Sea) have not yet been explained. To test the possible role of increased ...
  • Feltbasert kunnskap, metodikk og kriterier for økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann; Kvile, Kristina Øie; Walday, Mats Gunnar; Christie, Hartvig; Marijana Stenrud, Brkljacic; Kile, Maia Røst; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind; d’Auriac, Marc Anglés (NIVA-rapport;7691, Research report, 2022)
   Vi kommer her med innspill til utvikling av metodikk og kriterier for kartlegging og fastsettelse av økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper basert på feltundersøkelser. De utvalgte naturtypene er ålegrasenger, ...
  • Kartlegging av ålegras (Zostera marina) i Møre og Romsdal i 2015 og 2016 

   Bekkby, Trine; Christie, Hartvig; Kile, Maia Røst; Gitmark, Janne K.; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7134, Research report, 2017-03)
   Kartleggingen av ålegras (Zostera marina) ble gjennomført av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet (2015) og Fylkesmannen i Møre og Romsdal (2016). I 2015 ble Romsdalsfjordsystemet og Vigra til Nordøyane-området prioritert, ...
  • Length, strength and water flow: relative importance of wave and current exposure on morphology in kelp Laminaria hyperborea 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Gitmark, Janne K.; Christie, Hartvig (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Water flow is a strong determinant of kelp growth, but it is also a stress factor causing breakage and dislodgement. As wave exposure and currents differ with respect to flow pattern, the 2 forces are expected to affect ...
  • Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram 

   Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Olsen, Yngvar; Bekkby, Trine; Hansen, Pia Kupka; Fieler, Reinhold; Attard, Karl; Borgersen, Gunhild; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7589-2021, Report, 2021)
   Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert ...
  • Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder 

   Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig; Staalstrøm, André; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura (NIVA-rapport;7426, Research report, 2019)
   Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsket en idéfaseutredning av aktuelle områder, mulige tiltak, og mulige konsekvenser av reetablering og tiltak for å øke marinbiologisk mangfold i byens urbane kystområder fra Frognerkilen til ...
  • Stortareskog som indikator i «Naturindeks for Norge» 

   Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Bekkby, Trine (NIVA-rapport;6609, Research report, 2014)
   Naturindeksens indikatorverdi for stortare har til nå blitt rapportert som prosentandelen av artens (naturtypens) utbredelse innen et gitt område som er antatt å ha naturtilstand. Vårt mål i dette utviklingsprosjektet har ...
  • Taredyrking - mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen 

   Hancke, Kasper; Bekkby, Trine; Gilstad, Mona; Chapman, Annelise; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7265, Research report, 2018)
   Man ønsker å allerede tidlig i utviklingen av tareindustrien ha fokus på miljøeffekter, både i vannmassene og på havbunnen. Per i dag må vi nøye oss med å vurdere miljøeffekter av kommersiell taredyrking og tilknyttede ...
  • The influence of physical factors on kelp and sea urchin distribution in previously and still grazed areas in the NE Atlantic 

   Rinde, Eli; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla W.; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Ø. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The spatial distribution of kelp (Laminaria hyperborea) and sea urchins (Strongylocentrotus droebachiensis) in the NE Atlantic are highly related to physical factors and to temporal changes in temperature. On a large scale, ...
  • Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter 

   Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Hjermann, Dag Ø.; Fagerli, Camilla W.; Kile, Maia Røst; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7131, Research report, 2017-03)
   På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi undersøkt forekomst av marine fremmede arter i Oslofjorden for å utvikle en kostnadseffektiv metode for tidlig varsling av nye arter, og for overvåking av spredning og effekter av ...
  • Variation in population structure and standing stocks of kelp along multiple environmental gradients and implications for ecosystem services 

   Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Hancke, Kasper; Gitmark, Janne K; Christie, Hartvig (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   There is an increasing focus on ecosystem services provided by macroalgae worldwide, many which depend on its structural and morphological characteristics. Here we investigated how characteristics of canopy kelp plants of ...
  • Økosystemtjenester i Nordsjøen – Skagerrak Beskrivelse, vurdering og verdsetting 

   Magnussen, Kristin; Christie, Hartvig; Eikrem, Wenche; Norling, Pia; Norling, Karl (NIVA-rapport;6353, Research report, 2012)