• Basisovervåking av Orrevassdraget 1981 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Dahl, I.; Løvik, J. (NIVA-rapport;1375, Research report, 1982)
   Innsjøene i Orrevassdraget er fortsatt preget av kraftige oppblomstringer av blågrønnalger til tross for at en vesentlig del av spillvannet fra husholdninger er ledet bort. Resultatene fra 1981 vil inngå i en hovedrapport ...
  • Behovet for et nasjonalt referanselaboratorium innen området vannanalyse 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;1115, Research report, 1979)
   Det foreslås opprettet et referanselaboratorium for vannanalyser med oppgave å sikre nøyaktige, pålitelige og sammenlignbare analysedata. Laboratoriet bør knyttes til et institutt med bred naturvitenskapelig og vannfaglig ...
  • Intercomparison 1125: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn (ICP Waters report 107/2011) 

   Dahl, I.; Hagebø, Eva (NIVA-rapport;6222, Research report, 2011-08)
   67 laboratories received samples for the intercomparison 1125, and 57 laboratories in 25 countries submitted results. Two sample sets were used, one for the determination of major ions, and one for heavy metals. Based on ...
  • Intercomparison 1226: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn (ICP Waters report 111/2012) 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;6412, Research report, 2012-12)
   71 laboratories received samples for the intercomparison 1226, and 68 laboratories in 26 countries submitted results. Two sample sets were used, one for the determination of major ions, and one for heavy metals. Based on ...
  • Kvalitetstest av vannlaboratorier. Løst fosfat, totalfosfor og suspendert stoff 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;2010, Research report, 1987)
   Ved en ringtest sommeren 1986 bestemte 4 regionale laboratorier løst fosfat, totalfosfor og suspendert stoff i naturlig og syntetisk prøvemateriale. Resultatene for totalfosfor var meget tilfredstillende, mens løst fosfat ...
  • Miljøovervåking, strømundersøkelser, sedimentkartlegging og vurdering av sedimenttildekking - Fase 2 kartlegging ved U-864 høsten 2006 

   Uriansrud, F.; Skei, J.; Mortensen, T.; Dahl, I.; Wehde, H. (NIVA-rapport;5279, Research report, 2006)
   Kystdirektoratet tildelte sommeren 2006 Geoconsult AS oppdraget med de videre undersøkelsene ved U864-vraket utenfor Fedje. Som underleverandør ble NIVA tildelt oppgaven med å gjennomføre miljøovervåkning, kartlegging av ...
  • Regionale laboratorier for kjemisk vannanalyse. Behov for lokaler, utstyr og bemanning 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;0842, Research report, 1976)
   Utredning om fremtidige regionale laboratorier for kjemisk vannanalyse. Oversikt over analyseparametre og standardiserte metoder. Vurdering av behovet for laboratorieplass, utstyr og personell. Overslag over etableringso ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann Ringtest 9105 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;2683, Research report, 1992)
   Ved en ringtest som ble gjennomført i september-oktober 1991 bestemte 116 laboratorier pH, suspendert stoff (tørrstoff, gløderest), organisk stoff (kjemisk og biokjemisk oksygenforbruk, totalt organisk karbon), totalfosfor, ...
  • Ringtester - industriavløpsvann Ringtest 9309 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;3107, Research report, 1994)
   Ved en ringtest i oktober-november 1993 bestemte 115 laboratorier pH, suspendert stoff (tørrstoff, gløderest), sum organisk stoff (Kjemisk og biokjemisk oksygenforbruk, totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann Ringtest 9410 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;3261, Research report, 1995)
   Ved en ringtest i mai-juni 1994 bestemte 119 laboratorier pH, suspendert stoff (tørrstoff, gløderest), sum organisk stoff (kjemisk og biokjemisk oksygenforbruk, totalfosfor, totalnitrogen samt åtte tungmetaller i syntetiske ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann Ringtest 9717 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;3890, Research report, 1998)
   Ved en ringtest i oktober-november 1997 bestemte 112 laboratorier pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (kjemisk oksygenforbruk og totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen og ni ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann Ringtest 9920 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;4152, Research report, 1999)
   Ved en ringtest i mai-juni 1999 bestemte 114 deltagere pH, suspendert stoff (tørrstoff, gløderest), sum organisk stoff (kjemisk og biokjemisk oksygenforbruk, totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen og åtte ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann. (Intercomparisons - Effluent control. Intercomparison) Ringtest 9512 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;3508, Research report, 1996)
   Under en ringtest i mai-juni 1995 bestemte 118 laboratorier pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (kjemisk oksygenforbruk og totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen og ni metaller i ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann. (Intercomparisons - Effluent control. Intercomparison) Ringtest 9513 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;3569, Research report, 1996)
   Under en ringtest i oktober-november 1995 bestemte 113 laboratorier pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (kjemisk oksygenforbruk og totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen og ni ...
  • Ringtester - industriavløpsvann. Ringtest 8901 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;2338, Research report, 1989)
   Ved en ringtest sommeren 1989 bestemte 100 bedrifter og frittstående laboratorier pH, suspendert stoff, organisk stoff (COD, BOD og TOC), totalfosfor, Totalnitrogen og åtte metaller i syntetiske vannprøver. Laboratoriene ...
  • Ringtester - industriavløpsvann. Ringtest 9002 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;2451, Research report, 1990)
   Ved en ringtest våren 1990 bestemte 110 bedrifter og frittstående laboratorier pH, suspendert stoff, kjemisk og biokjemisk oksygenforbruk, total organisk karbon, totalfosfor, totalnitrogen og åtte metaller i syntetisk ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann. Ringtest 9104 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;2579, Research report, 1991)
   Ved en ringtest i april 1991 bestemte 113 laboratorier pH, suspendert stoff, kjemisk og biokjemisk oksygenforbruk, totalt organisk karbon, totalfosfor, totalnitrogen og åtte metaller i syntetisk avløpsvann. I relasjon til ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann. Ringtest 9206 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;2765, Research report, 1992)
   Ved en ringtest i mars-april 1992 bestemte 122 laboratorier pH, suspendert materiale (tørrstoff, gløderest), organisk stoff (kjemisk og biokjemisk oksygenforbruk, totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen og åtte ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann. Ringtest 9207 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;2920, Research report, 1993)
   Ved en ringtest i oktober-november 1992 bestemte 118 laboratorier pH, suspendert materiale (tørrstoff, gløderest), sum organisk stoff (kjemisk og biologisk oksygenforbruk, totalt organisk karbon) totalfosfor, totalnitrogen ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann. Ringtest 9411 

   Dahl, I. (NIVA-rapport;3292, Research report, 1995)
   Under en ringtest i oktober-november 1994 bestemte 119 laboratorier pH, suspendert stoff (tørrstoff, gløderest), sum organisk stoff (kjemisk og biokjemisk oksygenforbruk, totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen ...