• Environmental monitoring during survey by submarine U-864 outside Fedje in 2014 

   Øxnevad, Sigurd; Jaccard, Pierre Franqois; Skogan, Odd Arne Segtnan; Dahl, Ivar Martin; Staalstrøm, Andre; Schaanning, Morten (NIVA-rapport;6642, Research report, 2014)
   NIVA has done environmental monitoring during a survey by the wreck of submarine U-864 outside Fedje. The survey was done in January 2014 on the vessel Geosund from DOF Subsea Norway. The main task for NIVA was to monitor ...
  • Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1450 

   Dahl, Ivar Martin (NIVA-rapport;6716, Research report, 2014)
   Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i mai - juni 2014 deltok 72 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk ...
  • Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1552 

   Dahl, Ivar Martin (NIVA-rapport;6897, Research report, 2015)
   Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i mai - juni 2015 deltok 74 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk ...
  • Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1553 

   Dahl, Ivar Martin (NIVA-rapport;6952, Research report, 2016)
   Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i oktober - november 2015 deltok 68 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk ...
  • Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – IndustriavløpsvannSLP 1451 

   Dahl, Ivar Martin (NIVA-rapport;6769, Research report, 2015)
   Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i oktober - november 2014 deltok 69 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk ...
  • Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 14-23 

   Dahl, Ivar Martin; Blakseth, Tomas Adler (NIVA-rapport;6836, Research report, 2015)
   Under en sammenlignende laboratorieprøvning (SLP) gjennomført i november – desember 2014 bestemte 54 laboratorier pH, konduktivitet, turbiditet, farge, UV-absorpsjon, natrium, kalium, kalsium, magnesium, hardhet, alkalitet, ...