• Protist Diversity and Seasonal Dynamics in Skagerrak Plankton Communities as Revealed by Metabarcoding and Microscopy 

   Gran-Stadniczenko, Sandra; Egge, Elianne; Hostyeva, Vladyslava; Logares, Ramiro; Eikrem, Wenche; Edvardsen, Bente (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Protist community composition and seasonal dynamics are of major importance for the production of higher trophic levels, such as zooplankton and fish. Our aim was to reveal how the protist community in the Skagerrak changes ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2022 

   Egge, Elianne; Deininger, Anne; Bekkby, Trine; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline; Frigstad, Helene; Moyano, Marta; Kvile, Kristina Øie; Baur, Ann Kathrin; Tobiesen, August; Harvey, E. Therese; Saesin, Pipatthra (NIVA-rapport;7898-2023, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra ...