• Climatic effects on a cold stenotherm species Lepidurus arcticus (Branchiopoda, Notostraca) on the southern outreach of its distribution range 

   Qvenild, Tore; Fjeld, Eirik; Fjellheim, Arne; Rognerud, Sigurd; Tysse, Åsmund (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   On the Norwegian mainland, the Arctic tadpole shrimp Lepidurus arcticus is a typically alpine species mainly co-occurring with fish. The Hardangervidda mountain plateau is the main area of the southernmost L. arcticus ...
  • Environmental factors influencing mercury speciation in Subarctic and Boreal lakes 

   Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; de Wit, Heleen; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Lydersen, Espen; Larssen, Thorjørn (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Environmental drivers of total mercury (TotHg) concentrations, methylmercury (MeHg) concentrations, and MeHg fractions (a proxy for methylation potential, expressed as %MeHg) were assessed in a synoptic study of 51 lakes ...
  • Estimating trophic levels and trophic magnification factors using Bayesian inference 

   Starrfelt, Jostein; Borgå, Katrine; Ruus, Anders; Fjeld, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Food web biomagnification is increasingly assessed by estimating trophic magnification factors (TMF) where solvent (often lipid) normalized contaminant concentration is regressed onto the trophic level, and TMFs are ...
  • Fiskeundersøkelser i Ringedalsvatn i 2014, ett år etter etgjødslingstiltak 

   Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;6945, Research report, 2015)
   Det oligotrofe reguleringsmagasinet Ringedalsvatn (Odda kommune) ble i juni 2013 gjødslet med fosfat som et eksperimentelt tiltak for å stimulere primærproduksjonen og kvaliteten av ørret. Gjødslingen hevet den ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2011 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;6308, Research report, 2012)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen av Mjøsa med tilløpselver i 2011. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Bækken, Torleif; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;6640, Research report, 2014)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2013. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2014 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Bækken, Torleif; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6798, Research report, 2015)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2014. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7009, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2015. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Fosfatgjødsling av Ringedalsvatnet – et oligotroft reguleringsmagasin 

   Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;6690, Research report, 2014)
   Det oligotrofe reguleringsmagasinet Ringedalsvatn (Odda kommune) ble i juni 2013 gjødslet med fosfat som et eksperimentelt tiltak for å stimulere primærproduksjonen og kvaliteten av ørret. Gjødslingen hevet den ...
  • Mikronisert Solaritt (Ca-silikat) for bruk i vassdragskalking 

   Lydersen, Espen; Høgberget, Rolf; Fjeld, Eirik (NIVA-rapport;7376, Research report, 2019)
   To typer av mikronisert solaritt (Ca2SiO4); Sol.2 og Sol.3, ble undersøkt for egnethet til bruk i vassdragskalking. Solarittene ble sammenliknet med de tradisjonelle kalkingsmidlene CaCO3 og NaOH i labforsøk for å studere ...
  • Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2011 

   Fjeld, Eirik; Enge, Ellen Katrin; Rognerud, Sigurd; Rustadbakken, Atle; Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;6357, Research report, 2012)
   Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, dioksiner, klorerte parafiner, perfluorerte stoffer og kvikksølv er analysert i prøver av fisk (ørret, lågåsild og krøkle) og zooplankton (Mysis relicta) fra ...
  • Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2012 

   Fjeld, Eirik; Enge, Ellen Katrin; Rognerud, Sigurd; Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;6500, Research report, 2013)
   Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, DDT med nebrytningsprodukter, dioksiner, klorerte parafiner, perfluorerte stoffer og kvikksølv er analysert i prøver av fisk (ørret, lågåsild og krøkle) og ...
  • Miljøgifter i sedimenter fra Mjøsa, 2005-2006 

   Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Enge, Ellen Katrin; Borgen, Anders R; Dye, Christian (NIVA-rapport;5313, Research report, 2006)
   I en ny kartlegging av miljøgifter i Mjøsa er det vinteren 2005-2006 tatt prøver av overflatesedimenter ved 26 stasjoner. Ved fem av disse er det også tatt kjerneprøver som er datert, slik at utviklingen i forurensningssituasjonen ...
  • Miljøgifter i store norske innsjøer, 2013 

   Fjeld, Eirik; Bæk, Kine; Rognerud, Sigurd; Rundberget, Thomas; Schlabach, Martin; Warner, Nicholas Alexander (NIVA-rapport;6677, Research report, 2014)
   Forekomsten av kvikksølv, sykliske volatile metylerte siloksaner (cVMS), PCB, perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) og flammehemmere av typen polybromerte difenyletere (PBDE) ble undersøkt i fisk (storørret, krøkle og sik) ...
  • Miljøgifter i store norske innsjøer, 2014 

   Fjeld, Eirik; Bæk, Kine; Rognerud, Sigurd; Rundberget, Thomas; Schlabach, Martin; Warner, Nicholas Alexander (NIVA-rapport;6901, Research report, 2015)
   Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa, Randsfjorden og Femunden, samt i supplerende materiale av fisk fra Tyrifjorden og Vansjø, innsamlet i 2014. Kvikksølv og ...
  • Miljøgifter i store norske innsjøer, 2015 

   Fjeld, Eirik; Bæk, Kine; Rognerud, Sigurd; Rundberget, Thomas; Schlabach, Martin; Warner, Nicholas A. (NIVA-rapport;7062, Research report, 2016)
   Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa, Randsfjorden og Femunden, samt i supplerende materiale av fisk fra Tyrifjorden og Vansjø, innsamlet i 2015. Kvikksølv og ...
  • Miljøgifter i store norske innsjøer, 2016 

   Fjeld, Eirik; Bæk, Kine; Rundberget, Thomas; Schlabach, Martin; Warner, Nicholas Alexander (NIVA-rapport;7184, Research report, 2017)
   Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa, Randsfjorden og Femunden, samt i supplerende materiale av fisk fra Tyrifjorden og Vansjø, innsamlet i 2016. Kvikksølv og ...
  • Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, konsekvenser av brannen ved Revac AS i 2014 

   Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Bæk, Kine; Garmo, Øyvind Aaberg; Lund, Espen; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Thaulow, Jens; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (NIVA-rapport;6757, Research report, 2014)
   En brann i et utendørs lager av plast iblandet fraksjoner av elektronikkavfall ved resirkuleringsanlegget til Revac AS i Vestfold 21. juli 2014 førte til utslipp av forurenset slukkevann i Aulivassdraget – med påfølgende ...
  • Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, oppfølging i 2015 

   Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Persson, Jonas; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;6950, Research report, 2016)
   Det rapporteres her fra en oppfølgende miljøundersøkelse i Aulivassdraget, Tønsberg, etter brannen i utendørs lager av plast iblandet fraksjoner av EE-avfall, på gjenvinningsbedriften Revac AS på Linnestad industriområde ...
  • Occurrence and trophic transport of organic compounds in sedimentation ponds for road runoff 

   Grung, Merete; Meland, Sondre; Ruus, Anders; Ranneklev, Sissel; Fjeld, Eirik; Kringstad, Alfhild; Rundberget, Jan Thomas; Cruz, Majbrit Dela; Christensen, Jan H (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Sedimentation ponds have been shown to accumulate several groups of contaminants, most importantly polycyclic aromatic compounds (PACs) and metals. But also, other urban organic pollutants have shown to be present, including ...