• Incidence of persistent contaminants through blue mussels biomonitoring from Flekkefjord fjord and their relevance to food safety 

   Parolini, Marco; Panseri, Sara; Gaeta, Federico Håland; Ceriani, Federica; De Beatrice, Felice; Nobile, Maria; Rafoss, Trond; Schnell, Jeff; Herrada, Isaline; Arioli, Francesco; Chiesa, Luca Maria (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Dredging activities can lead to the re-suspension of contaminated sediments, resulting in a potential hazard for the whole ecosystem and also for human health. Six-month active biomonitoring was performed in order to monitor ...
  • Legacy and Emerging Contaminants in Demersal Fish Species from Southern Norway and Implications for Food Safety 

   Parolini, Marco; Panseri, Sara; Gaeta, Federico Håland; Ceriani, Federica; De Felice, Beatrice; Nobile, Maria; Mosconi, Giacomo; Rafoss, Trond; Arioli, Francesco; Chiesa, Luca Maria (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The present study aimed at measuring the levels of legacy and emerging contaminants in fillet samples from four demersal fish caught in two fishing sites from Southern Norway, in order to assess possible implications for ...
  • Miljøinnsjø - Kunnskapsgrunnlag for utvikling av miljøstandard for oppdrett i ferskvann 

   Gaeta, Federico Håland; Dale, Trine; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;7687, Research report, 2021)
   I dette prosjektet har vi utviklet et kunnskapsgrunnlag som kan være første steg på veien til en veileder/standard for miljøundersøkelser i ferskvannsresipienter der det planlegges oppdrett. Et slikt verktøy er nødvendig ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold 

   Kaste, Øyvind; Dahl, Einar; Gaeta, Federico Håland; Hess-Erga, Ole-Kristian; Johnsen, Kathrine Ivsett; Kildahl, Henriette Othilie Bøe; Steen, Henning; Albretsen, Jon (NIVA-rapport;7517, Research report, 2020)
   En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. Viken fylkeskommune og kommunene langs ...
  • Quantification of the environmental impact of lumpfish farming through a life cycle assessment 

   Gaeta, Federico Håland; Parolini, Marco; Bacenetti, Jacobo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Infestations by the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) represents the major fish health problem that the Atlantic salmon (Salmo salar) industry has to face. Sea lice infestation has a large impact on the economy ...