• Characterization of cell responses in Rhodomonas baltica exposed to PMMA nanoplastics 

   Gomes, Tania; Almeida, Ana Catarina; Georgantzopoulou, Anastasia (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Due to their small size, nanoplastics (NPLs) possess specific properties which can potentiate their toxicity towards aquatic organisms. As primary producers, microalgae are at the base of aquatic food chains, thus negative ...
  • Determining the risk of calcium oxide (CaO) particle exposure to marine organisms 

   Brooks, Steven; Georgantzopoulou, Anastasia; Johansen, Joachim Tørum; Mengede, Martin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Calcium oxide (CaO) is being considered as a possible treatment for both the control of echinoderm populations and the treatment against sea lice infestation in Norwegian salmon farms. CaO particles produce an exothermal ...
  • Ecotoxicological effects of transformed silver and titanium dioxide nanoparticles in the effluent from a lab-scale wastewater treatment system 

   Georgantzopoulou, Anastasia; Carvalho, Patricia A.; Vogelsang, Christian; Tilahun, Mengstab; Ndungu, Stephen Kuria; Booth, Andy; Thomas, Kevin V; Macken, Ailbhe (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this study, a lab-scale wastewater treatment plant (WWTP), simulating biological treatment, received 10 μg/L Ag and 100 μg/L TiO2 nanoparticles (NPs) for 5 weeks. NP partitioning was evaluated by size fractionation (>0.7 ...
  • Miljøundersøkelser i Tysfjorden for The Quartz Corp, Drag 

   Hjermann, Dag Øystein; Borgersen, Gunhild; Georgantzopoulou, Anastasia; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana Stenrud (NIVA-rapport;7751-2022, Research report, 2022)
   NIVA har undersøkt biologiske og kjemiske kvalitetselementer i Tysfjord ved The Quartz Corp sitt anlegg i Drag (Hamarøy/Hábmera kommune, Nordland fylke), samt undersøkt giftigheten av produktet Duomeen CD (bestående av ...
  • Storskala utlekkingstest av bildekkrelevante forurensningsstoffer fra Huggenes støyvoll (E6, Råde) 

   Meland, Sondre; Hultman, Maria Thérése; Georgantzopoulou, Anastasia; Petersen, Karina; Brandt, Uta; Kringstad, Alfhild; Rundberget, Jan Thomas; Grung, Merete (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Brukte bildekk utgjør et stort avfallsproblem. Dekk skal derfor gjenvinnes i form av ombruk, materialgjenvinning eller energiutnyttelse. Tidlig 2000-tall testet Statens vegvesen bruk av kasserte bildekk som byggemateriale ...