• Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2003 

   Magnusson, J.; Berge, J.A.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.A.; Bjerkeng, B.; Gjøsæter, J.; Holt, T.F.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø. (NIVA-rapport;4845, Research report, 2004)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord hovedsakelig i 2003. Dypvannsfornyelsen var god i Vestfjorden, men beskjeden i Bunnefjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord i 1998 

   Magnusson, J.; Johnsen, T.; Beyer, F.; Gjøsæter, J.; Lømsland, E.; Sollie, A. (NIVA-rapport;4058, Research report, 1999)
   Vannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1998 var omtrent like bra som i 1996/1997, som var meget bra år sammenlignet med 1994 og 1995, hvor overløp og flom (1995) preget forholdene. Den milde vinteren var lite ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord i 1999 

   Magnusson, J.; Johnsen, T.; Gjøsæter, J.; Lømsland, E.; Solli, A. (NIVA-rapport;4246, Research report, 2000)
   Vannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1999 var noe dårligere enn i 1998, men klart bedre enn i 1994/95, hvor den var påvirket av ekstra store overløp og storflom. Juni 1999 var relativt kald og nedbørrik. Intensive ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord i 2000. (Fagrådsrapport nr. 85) 

   Magnusson, J.; Berge, J.A.; Bjerkeng, B.; Bokn, T.; Gjøsæter, J.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Schram, T.; Solli, A. (NIVA-rapport;4387, Research report, 2001)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i fjordens vannmasser i år 2000. Fjordens dypvannsfornyelse og oksygenforhold beskrives og overflatevannets kvalitet sommeren 2000 blir bedømt ut fra siktedyp, ...
  • Overvåking av forurensningsitusjonen i indre Oslofjord 2005 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Bjerkeng, B.; Gjøsæter, J.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Ruus, A.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5242, Research report, 2006)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2005. Dypvannsfornyelsen var god i hele fjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden begynnelsen av 1980-tallet, mens det ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 2006 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Bjerknes, E.; Gjøsæter, J.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5441, Research report, 2007)
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 2007 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Beylich, B.; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Gjøsæter, J.; Grung, M.; Holth, T.F.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Rønning, I.; Sørensen, J.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5637, Research report, 2008)
  • Utredning om benthossamfunn på kyststrekningen Fulehuk - Stad. (Evaluation of marine benthic communities in the region Fulehuk - Stad. Client: Norwegian Pollution Control Authority) 

   Moy, F.; Fredriksen, S.; Gjøsæter, J.; Hjohlman, S.; Jacobsen, T.; Johannessen, T.; Lein, T.E.; Oug, E.; Tvedten, Ø.F. (NIVA-rapport;3551, Research report, 1996)
   Målsettingen har vært å sammefatte relevant kunnskap til en beskrivelse av de økologiske samfunn på hard- og bløtbunn langs kyststrekningen Fulehuk (Oslofjorden) - Stad (Vestlandet), med hovedvekt på forhold som kan gi ...