• Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) Overvåking av miljøgifter i marine sedimenter og organismer 1981-2006 

   Green, Norman; Ruus, Anders (NIVA-rapport;5565, Research report, 2008)
   Rapporten omfatter hovedresultatene fra den norske delen av Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) 1981-2006. I det vesentlige har undersøkelsene omfattet områdene rundt Oslofjorden, Hvaler-Singlefjorden, Lista, ...
  • Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2004 

   Moy, Frithjof; Aure, Jan; Dahl, Einar; Falkenhaug, Tone; Green, Norman; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Magnusson, Jan; Omli, Lena; Olsgaard, Frode; Oug, Eivind; Pedersen, Are; Rygg, Brage; Walday, Mats (NIVA-rapport;5026, Research report, 2005)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2004, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns-samfunn ...
  • Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective 

   Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel Brit; Wagner, Martin; Olsen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Given the increasing attention on the occurrence of microplastics in the environment, and the potential envi-ronmental threats they pose, there is a need for researchers to move quickly from basic understanding to applied ...
  • Overvåking NOAH Langøya 2004. Strandsoneregistreringer samt miljøgifter i blåskjell og sedimenter 

   Walday, Mats; Green, Norman; Pedersen, Are (NIVA-rapport;5043, Research report, 2005)
   Analyser av miljøgifter i blåskjell og sedimenter fra området utenfor NOAHs behandlingsanlegg for farlig avfall på Langøya i Oslofjorden har siden overvåkingen startet i 1994 i hovedsak indikert en god miljøtilstand i ...
  • Tiltaksorientert vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2016 

   Gitmark, Janne; Green, Norman; Beylich, Bjørnar; Severinsen, Gunnar (NIVA-rapport;7125, Research report, 2017)
   NOAH har krav i sin tillatelse fra Miljødirektoratet til overvåkning av hvordan utslipp fra virksomheten påvirker økologisk og/ eller kjemisk tilstand i vannforekomsten. Undersøkelsene har omfattet analyser av miljøgifter ...