• Behandling med aluminiumsulfat (AIS) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget 

   Hagen, A.G.; Rustadbakken, A.; Høgberget, R.; Hytterød, S.; Kjøsnes, A.; Hindar, A. (NIVA-rapport;5577, Research report, 2008)
   Kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) i Steinkjervassdraget ble gjennomført i august 2007 med aluminiumsulfat (AlS) som hovedkjemikalium. Begrensede mengder rotenon ble brukt i stillestående ...
  • Forsøk på totalutryddelse av Gyrodatylus salaris i Batnfjordelva ved hjelp av aluminium som hovedkjemikalium 

   Hytterød, S.; Pettersen, R.A.; Høgberget, R.; Lydersen, E.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Kristensen, T.; Berntsen, S.; Abrahamsen, B.; Poléo, A.B.S. (NIVA-rapport;5015, Research report, 2005)
   Ved hjelp av tre vannføringsproporsjonale elvedoseringsanlegg, 21 stasjoner med små vann-føringsproporsjonale doseringsenheter og rundt 30 drypp-enheter, har Batnfjordselva gjennom to behandlingsperioder, våren og høsten ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005 

   Pettersen, R.A.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Poléo, A.B.S.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.E.W.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Kristensen, T.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5169, Research report, 2006)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandling ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset seg til ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Rapport til SFT 

   Pettersen, R.A.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E.; Kristensen, T. (NIVA-rapport;5239, Research report, 2006)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandlingen ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset seg til ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Sluttrapport 

   Pettersen, R.T.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.E.W.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Kristensen, T.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5349, Research report, 2007)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å totalutrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandlingen ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdragene 2006 

   Kjøsnes, A.; Urke, H.; Hytterød, S.; Guttvik, K.T.; Pettersen, R.A.; Høgberget, R.; Moen, A.; Sandodden, R.; Hagen, A.G.; Rustadbakken, A.; Olsen, N.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Stensli, J.H.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5373, Research report, 2007)
   Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvalting (DN). Tiltakshaver har vært Fylkesmannen (FM) i Sogn og Fjordane. Behandlingen av Steinkjervassdraget ...