• Effects of cnidarian biofouling on salmon gill health and development of amoebic gill disease 

   Bloecher, Nina; Powell, Mark; Hytterød, Sigurd; Gjessing, Mona; Wiik-Nilsen, Jannicke; Mohammad, Saima N.; Johansen, Joachim; Hansen, Haakon; Floerl, Oliver; Gjevre, Anne-Gerd (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This study examines the potential implications of biofouling management on the development of an infectious disease in Norwegian farmed salmon. The hydroid Ectopleura larynx frequently colonises cage nets at high densities ...
  • Effekter av kloramineksponering på stor, voksen laks (Salmo salar) 

   Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Holter, Tobias; Rusch, Johannes; Garmo, Øyvind; Gjessing, Mona; Kraugerud, Marianne; Hagen, Anders Gjørvad (NIVA-rapport;7576, Research report, 2020)
   Forsøk har vist at lakseparasitten Gyrodactylus salaris er svært følsom for klorforbindelser, og at lave konsentrasjoner fjerner parasitten fra laksunger uten at laksunger påvirkes i vesentlig negativ grad. Høsten 2019 ...
  • Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena; Höglund, Erik; Uhlig, Silvio; Fæste, Christiane Kruse; Ivanova, Lada; Gjessing, Mona Cecilie (NIVA-rapport;7358, Research report, 2019)
   Det er gjort flere eksperimentelle forsøk med formål å utvikle klor som behandling mot Gyrodactylus salaris i elver. Gjennom disse forsøkene er det funnet at svært lave konsentrasjoner av klor tilsatt som monokloramin, kan ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Svendsen, Julie; Mo, Tor Atle; Escudero-Oñate, Carlos; Martínez Francés, Elena; Gjessing, Mona Cecilie (NIVA-rapport;7238, Research report, 2018)
   Laboratorieforsøk ved Veterinærinstituttet har vist at hypokloritt tilsatt i svært lave konsentrasjoner (18-50 μg/l) til vannet kan fjerne G. salaris fra laksunger i løpet av 2-6 dager uten å ha vesentlige negative effekter ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Escudero-Oñate, Carlos; Garmo, Øyvind Aaberg; Grønneberg, Estelle; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias Houge; Hytterød, Sigurd; Martinez-Frances, Elena; Olstad, Kjetil; Ribeiro, Anne Luise; Rusch, Johannes (NIVA-rapport;7575, Research report, 2021)
   Klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten presenteres et feltforsøk der ...
  • Manual for AlS-metoden for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

   Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil (NIVA-rapport;6699, Research report, 2014)
   AlS-metoden til bruk i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vært utviklet over flere år, dels ved behandlinger av vassdrag og dels ved metodeutvikling. I forbindelse med utryddelsesbehandlingen i ...
  • Resultater fra videreutviklingen av AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

   Hindar, A.; Alfredsen, Jo Arve; Alfredsen, Knut T.; Aune, Svein; Brabrand, Åge; Brandt, U.; Bremset, Gunnbjørn; Christiansen, A.; Garmo, Ø.; Grønningsæter, Åge; Hagen, A.; Heggenes, Jan; Hytterød, Sigurd; Høgberget, R.; Kjøsnes, Arne Jørgen; Koestler, Andreas; Kristensen, T.; Kroglund, F.; Olsen, Normann; Olstad, Kjetil; Tjomsland, T.; Urke, H.; Venseth, Terje; Veidel, A.; Willbergh, M. (NIVA-rapport;6531, Research report, 2013)
   AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris er videreutviklet i perioden 2008-2012. Gjennom prosjektarbeid og smittebegrensende behandlinger er behandlingsstrategi og -metodikk forbedret. Blant annet ...
  • Smittebegrensende behandling med aluminiumssulfat (AIS) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2008. 

   Hagen, A.; Kjøsnes, A.; Høgberget, R.; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Hindar, A. (NIVA-rapport;5762, Research report, 2009)
   Smittereduserende behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris med aluminiumsulfat (AlS) som hovedkjemikalium ble gjennomført i Lærdalselva i april 2008. CFT-legumin (rotenon) ble brukt i stillestående vann og mindre ...
  • Smittebegrensende behandling med aluminiumsulfat (AIS) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2009 

   Hagen, A.; Kjøsnes, A.; Høgberget, R.; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Ø.; Hindar, A. (NIVA-rapport;5943, Research report, 2010)
   Smittereduserende behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris med aluminiumsulfat (AlS) som hovedkjemikalium ble gjennomført i Lærdalselva i perioden 24. august til 6. september 2009. CFT-legumin ble brukt i små ...
  • Tiltak med AlS for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva i 2011 og 2012 

   Hindar, Atle; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Høgberget, Rolf; Moen, Asle; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6701, Research report, 2015)
   Etter videreutvikling av AlS-metoden fikk NIVA i oppdrag av Veterinærinstituttet å starte tiltak for å utrydde Gyrodactylus salaris i Lærdalselva. NIVA og samarbeidspartnere behandlet Lærdalselva med surt aluminium i 2011 ...
  • Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena (NIVA-rapport;7359, Research report, 2019)
   Det er kjent at klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten presenteres et ...