• Marine invasive alien species in Europe: 9 years after the IAS Regulation 

   Katsanevakis, Stelios; Olenin, Sergej; Puntila-Dodd, Riikka; Rilov, Gil; Stæhr, Peter A. U.; Teixeira, Heliana; Tsirintanis, Konstantinos; Birchenough, Silvana N. R.; Jakobsen, Hans H.; Knudsen, Steen Wilhelm; Lansén, Anders; Mazaris, Antonios D.; Piraino, Stefano; Tidbury, Hannah J. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Biological invasions, resulting from human activities, exert substantial impacts on ecosystems worldwide. This review focuses on marine invasive alien species (IAS) in Europe, examining the current state, proposing strategies ...
  • Overvågning af åbne danske farvande med FerryBox-systemer. Eksempler fra Indre Danske Farvande og Nordsøen 

   Murray, Ciaran Joseph; Andersen, Jesper Harbo; Carstensen, Jacob; Jakobsen, Hans H. (NIVA-rapport;7761-2022, Research report, 2022)
   Dette projekt har haft til formål at undersøge hvordan målinger fra FerryBox kan anvendes i moniteringen af det danske havmiljø, herunder (1) hvordan målinger af klorofyl-fluorescens kan supplere in situ-målinger som ...