• Kalkingsplaner for Romarheimselva, Samangervassdraget og Uskedalselva i Hordaland 

      Bjerknes, V.; Åtland, Å.; Hindar, A.; Lyse, Alv Arne (NIVA-rapport;3897, Research report, 1998)
      Rapporten vurderer kalkingsbehov i Romarheimselva, Samangervassdraget og Uskedalselva basert på foreliggende resultater av vannkjemiske og biologiske undersøkelser. Romarheimselva har kronisk surt vann med stor grad av ...