• En undersøkelse av Vossevassdraget 1977 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Kristoffersen, T.; Lindstrøm, E.-A.; Matzow, D.; Nilssen, J.P.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1162, Research report, 1979)
   Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i Vossevassdraget 1977 som var et samarbeidsprosjekt mellom NIVA og Zoologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Det går fram av disse undersøkelsene at området ved Vangen ...
  • Undersøkelser i Vossevassdraget 1978 og 1979 

   Brettum, P.; Faafeng, B.; Matzow, D.; Kvalvågnæs, K.; Rørslett, B. (NIVA-rapport;1280, Research report, 1981)
   Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i Vossevassdraget 1978 og 1979, som var et samarbeidsprosjekt mellom NIVA og Zoologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Det ble påvist betydelig forurensning fra silosaft, ...