• Miljørisikovurdering ved utslipp av renset prosessavløpsvann til Samlafjorden 

   Staalstrøm, Andre; Ranneklev, Sissel Brit; Schaanning, Morten; Mengeot, Caroline; Grung, Merete (NIVA-rapport;7457, Research report, 2020)
   For å redusere utslipp av gass til luft, skal Elkem Bjølvefossen installere nytt renseanlegg, som medfører endring i utslippstillatelse av prosessavløpsvann til sjø. Prosessavløpsvannet vil inneholde metaller, polyaromatiske ...
  • Overvaking av sjøområde i Sund kommune, 2018. 

   Golmen, Lars Gunder; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7487, Research report, 2020)
   Norsk institutt for vannforskning, NIVA, bistod dåverande Sund kommune med prøvetaking og måling i sjøområda kring Toftarøy i 2018. Kommunen stod for det meste av feltarbeidet mens NIVA analyserte prøver og stod for ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2020 

   Ruus, Anders; Kristiansen, Trond; Mengeot, Caroline; Jonsson, Henrik (NIVA-rapport;7609, Research report, 2021)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2020 viste følgende: Oksygen ved største sondedyp (her antatt bunnvann) viste moderat tilstand på stasjonene Sø7/2, Lind1 og S22Sør. Siktedypet på disse stasjonene tilsvarte ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2021 

   Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Mengeot, Caroline; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7722-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2021 viste følgende: Bløtbunnsfauna viste god til svært god tilstand på samtlige stasjoner. Mhp. de fysisk-kjemiske kvalitetselementene viste oksygen(minimum-)konsentrasjon ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2019 

   Fagerli, Camilla With; Ledang, Anna Birgitta; Mengeot, Caroline; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7469, Research report, 2020)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Glomfjorden for Yara Norge AS Glomfjord. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet av NIVA i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet ...
  • Vurdering av utslipp av krom og nikkel i indre del av Vefsnfjorden 

   Staalstrøm, Andre; Mengeot, Caroline; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7546, Research report, 2020)
   Bakgrunnen for den vurderingen som er gjort i denne rapporten er at det har blitt registrert høye konsentrasjoner av krom og nikkel i blåskjell ute i fjorden. Basert på de vurderingene som er gjort her, så kan det sies at ...
  • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2021 

   Trannum, Hilde Cecilie; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Deininger, Anne; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Heggem, Thomas; Mengeot, Caroline; Michelsen, Helena Kling; Tveiten, Lise Ann; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7745-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista i ...
  • Økokyst – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2020. 

   Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7629, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene Ulsteinvik og ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2019. 

   Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Mengeot, Caroline; Frigstad, Helene (NIVA-rapport;7505, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene ...
  • Økokyst – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2020. 

   Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7630, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2021 

   Deininger, Anne; Bekkby, Trine; Trannum, Hilde Cecilie; Borgersen, Gunhild; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Heggem, Thomas; Mengeot, Caroline; Kvile, Kristina Øie; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7746-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra ...