• Tiltak med AlS for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva i 2011 og 2012 

      Hindar, Atle; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Høgberget, Rolf; Moen, Asle; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6701, Research report, 2015)
      Etter videreutvikling av AlS-metoden fikk NIVA i oppdrag av Veterinærinstituttet å starte tiltak for å utrydde Gyrodactylus salaris i Lærdalselva. NIVA og samarbeidspartnere behandlet Lærdalselva med surt aluminium i 2011 ...