• En undersøkelse av Vossevassdraget 1977 

      Faafeng, B.; Brettum, P.; Kristoffersen, T.; Lindstrøm, E.-A.; Matzow, D.; Nilssen, J.P.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1162, Research report, 1979)
      Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i Vossevassdraget 1977 som var et samarbeidsprosjekt mellom NIVA og Zoologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Det går fram av disse undersøkelsene at området ved Vangen ...