• Forurensingssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2008 

   Løvik, J.; Stuen, Odd Henning; Fjeld, E. (NIVA-rapport;5757, Research report, 2009)
   HOVEDKONKLUSJON Miljøtilstanden i Mjøsas frie vannmasser var god på våren og forsommeren i 2008. Fra slutten av juli til og med oktober var det imidlertid større forekomst av kiselalger enn ønskelig. Dette bidro til at ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2009 

   Løvik, J.; Stuen, Odd Henning; Fjeld, E. (NIVA-rapport;5921, Research report, 2010)
   Miljøtilstanden i Mjøsas frie vannmasser var stort sett god og akseptabel i 2009. Algebiomassen var generelt lav, og andelene av kiselalger og blågrønnalger var moderate. Algemengden målt som klorofyll-a var nær miljømålet ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2010 

   Løvik, J.; Stuen, Odd Henning; Fjeld, E.; Bækken, T.; Eriksen, T.; Kile, M. (NIVA-rapport;6124, Research report, 2011)
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2011 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;6308, Research report, 2012)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen av Mjøsa med tilløpselver i 2011. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2012 

   Løvik, J.; Stuen, Odd Henning; Bækken, T.; Fjeld, E.; Kile, M.; Rognerud, S. (NIVA-rapport;6494, Research report, 2013)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2012. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Bækken, Torleif; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;6640, Research report, 2014)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2013. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2014 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Bækken, Torleif; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6798, Research report, 2015)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2014. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7009, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2015. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7132, Research report, 2017)
   Biomassen av planteplankton var i 2016 på omtrent samme nivå som i 2014 og 2015. Kiselalger, svelgflagellater og gullalger utgjorde de største gruppene innen plante-planktonet, og andelen cyanobakterier (blågrønnalger) var ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2017 

   Solheim, Anne Lyche; Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Thrane, Jan-Erik; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7255, Research report, 2018)
   Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2017 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav og i god tilstand på alle målestasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2018 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune; Stuen, Odd Henning (NIVA-rapport;7364, Research report, 2019)
   Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2018 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav på alle måle-stasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer kiselalger på alle ...