• Effekter av å passere en kraftverksturbin på smoltoverlevelse og atferd. Betydningen av tiltak 

      Kroglund, F.; Haugen, T.; Güttrup, Jim; Hawley, K.; Johansen, Åsmund; Rosten, C.; Kristensen, T.; Tormodsgard, Lars (NIVA-rapport;6139, Research report, 2011)
      I 2009 døde 11,5 % av smolten som passerte Fosstveit kraftverk via kraftverksturbinen. Forsøkene i 2010 demonstrerte at denne dødeligheten kan reduseres hvis turbinen driftes mer optimalt. Foruten den direkte dødeligheten ...