Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaande, Sigrid
dc.contributor.authorSkogan, Odd Arne Segtnan
dc.contributor.otherHaande, Sigrid - Project manager
dc.date.accessioned2014-07-07T09:40:18Z
dc.date.accessioned2014-07-10T10:54:36Z
dc.date.available2014-07-07T09:40:18Z
dc.date.available2014-07-10T10:54:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier6660
dc.identifier.isbn978-82-577-6395-4
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197348
dc.descriptionForkortet versjon
dc.description.abstractVannkvaliteten i Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker er vurdert og tilstandsklassifisert iht. kriteriene som gis i vannforskriften (vanndirektivet). Dette systemet baserer seg på biologiske kvalitetselementer, med fysiske og kjemiske støtteparametere (totalfosfor, totalnitrogen, siktedyp). Dette systemet har følgende inndeling i tilstandsklasser: Svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig (Tabell 1 a). Miljømålet som gjelder i vannforskriften er grensen mellom god og moderat status. Tilstandsklassifisering av termotolerante koliforme bakterier/E.- coli er ikke inkludert i klassifiseringsveilederen iht. vannforskriften, og vurderingen av bakterieinnhold er derfor gjort iht. SFTs klassifiseringssystem. Dette systemet har en inndeling i vannkvalitetsklasser fra Klasse I-V: meget god, god, mindre god, dårlig og meget dårlig (Tabell 1 b). Konsentrasjonen av fosfor, nitrogen og tarmbakterier er viktige mål på miljøtilstand i ferskvann.I ferskvann er fosfor det viktigste begrensende næringsstoffet for planteplankton, mens høyt innhold av tarmbakterier forringer vannforekomstens egnethet for både drikkevann og bading. Næringsstoffet nitrogen har først og fremst betydning når vannet fra vassdraget renner ut i Indre Oslofjord, hvor høye konsentrasjoner av nitrogen kan bidra til økt algevekst.nb_NO
dc.description.sponsorshipOppegård kommune, Vann, avløp og renovasjon
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6660
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleOvervåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2013 med vekt på viktige resultater fra 2013 (Forkortet versjon)nb_NO
dc.title.alternativeMonitoring in Lake Gjersjøen and Lake Kolbotnvannet and their tributaries 1972-2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-07-07T09:40:18Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian Institute for Water Research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400
dc.source.pagenumber16nb_NO
dc.identifier.cristin1142568
dc.subject.keywordAlgeoppblomstring / Algal blooms
dc.subject.keywordEutrofiering / Eutrophication
dc.subject.keywordForurensningsovervåking / Pollution monitoring
dc.subject.keywordGjersjøen / Lake Gjersjøen
dc.relation.project21033


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway