Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKirkerud, L.nb_NO
dc.contributor.authorHaakstad, M.nb_NO
dc.contributor.authorKnutzen, J.nb_NO
dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.authorSkei, J.nb_NO
dc.contributor.authorTryland, Ø.nb_NO
dc.contributor.otherKirkerud, L. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:24:03Z
dc.date.available2014-08-01T08:24:03Z
dc.date.issued1985nb_NO
dc.identifier1800nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-0998-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/204297
dc.description.abstractSjøvannsmiljøet i Nordrana inneholder høye konsentrasjoner av tjærestoffene PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) og i begrenset utstrekning metaller og akutt virkende giftstoffer. PAH- konsentrasjonene i skjell medfører helsemessig risiko og begrenser fjordens utnyttelse til akvakulturformål. Organismesamfunnene i indre del av Nordrana var skadet som følge av nedslamming og giftvirkning av industriavfall. For å bedre forurensningssituasjonen foreslås det sterk reduksjon i tilførslene av PAH, partikler i avløpsvann, cyanid og hydrogensulfid, og fortsatt overvåkning og nærmere undersøkelse av skadeeffekternb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;1800nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;207/86nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectindustrinb_NO
dc.titleBasisundersøkelse i Ranafjorden - en marin industriresipient. Samlerapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO
dc.relation.projectO-80003-10nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge