Show simple item record

dc.contributor.authorWathne, B.nb_NO
dc.contributor.authorVeidel, A.nb_NO
dc.contributor.authorRøgeberg, E.nb_NO
dc.contributor.authorTjøneland, G.nb_NO
dc.contributor.authorNilsen, G.nb_NO
dc.contributor.otherWathne, B. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:33:58Z
dc.date.available2014-08-01T10:33:58Z
dc.date.issued1992nb_NO
dc.identifier2759nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2144-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/206894
dc.description.abstractI prosjektperioden har man oppnådd automatisk og pålitelig registrering av ammonium og ortofosfat ved målebu i Akerselva i Oslo. Modifiseringer av utstyr gjør at det nå er egnet til bruk for vassdrag. Sammen med kontinuerlige turbiditetsmålinger, vil nitrogen- og fosformålingene gi en mulighet for kildelokalisering. I vassdraget er uønsket utslipp fra en forurensningskilde lokalisert i prosjektperioden. Et skreddersydd datainnsamlingssystem presenterer kontinuerlig innsamlede data for forvaltningsmyndigheten for vassdrag (Oslo kommune) og NIVA. Data lagres i en database for historisk informasjon og denne er tilgjengelig for eksterne brukere. I tillegg til å fungere som en beredskapssentral ved plutselige forurensninger, gir systemet grafisk presentasjon av forurensningssituasjonen samt rapporter for årlig forurensningstransport. Parallelt er det lånt inn utstyr for automatisk og pålitelig registrering av høye ammonium- og ortofosfatkonsentrasjoner. Instrumentene brukes nå til registrering i råkloakk til renseanlegget VEAS (Oslo og omegn). Det registreres døgnvariasjoner i konsentrasjonen. Måleverdiene kan benyttes som et av styringskriteriene for driften av renseanlegget. Målesignalene vil kunne håndteres av ABBM's system for prosess-styring.nb_NO
dc.description.sponsorshipNTNFnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2759nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøteknologinb_NO
dc.titleSensorer for nitrogen og fosfor. System for automatisk maling av nitrogen og fosfor i vann. Sluttrapport for første prosjektår. April 1992nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.subject.keywordnitrogennb_NO
dc.subject.keywordfosfornb_NO
dc.subject.keywordautomatisk målesystem kontinuerlig registreringnb_NO
dc.subject.keywordnitrogennb_NO
dc.subject.keywordphosphorousnb_NO
dc.subject.keywordautomaticnb_NO
dc.subject.keywordsystemnb_NO
dc.subject.keywordcontinousnb_NO
dc.subject.keywordmeasurementsnb_NO
dc.relation.projectO-91045nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge