Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoy, F.nb_NO
dc.contributor.authorPedersen, A.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.authorLømsland, E.nb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, J.nb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, T.nb_NO
dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.authorGreen, N.nb_NO
dc.contributor.authorAure, J.nb_NO
dc.contributor.authorDahl, E.nb_NO
dc.contributor.authorOmli, L.nb_NO
dc.contributor.otherPedersen, A. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialSør-Norgenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:41:29Z
dc.date.available2014-08-01T10:41:29Z
dc.date.issued1997nb_NO
dc.identifier3736nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3305-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209571
dc.description.abstractKystovervåkingsprogrammet skal gi en oversikt over miljøtilstanden m.h.t. næringssalter og effektene av disse på alge- og dyresamfunn fra svenskegrensen til Fedje. Utvikling over tid overvåkes innen fagdisiplinene hydrografi, hydrokjemi, planteplankton, bløtbunnsfauna og hardbunnsflora og -fauna. Året 1996 ble innledet med en kald vinter og vår. Vanntemperaturen i Skagerrak ned til ca. 25 m var i januar - februar kaldere enn gjennomsnittet for 1980-1990, mens samme periode i 1995 var uvanlig varm. Til forskjell fra 1995 var det ingen flom på kontinentet eller på Østlandet i 1996, og det resulterte i små tilførsler av næringssalter fra land. Sammenlignet med langtidsobservasjoner fra Arendalstasjonene (1980-90) var 1996 et år med lavere næringssaltkonsentrasjoner i de øvre vannmasser vinter og vår og for de løste næringssaltene også tildels sommeren og høsten. C/N-forholdet i stortare fra Sørlandskysten var meget høyt og kan indikere næringsbegrenset algevekst på Sørlandskysten sommeren 1996. Utbredelse og forekomst av fastsittende alger var generelt sett noe redusert i 1996 i forhold til 1995 og mer lik hva som ble funnet i 1993/94. Variasjonene kan sees i sammenheng med vinter/vår temperaturene. Fortsatt tilvekst av tareskog i Skagerrak gjør stasjonene mer homogene. Forekomst av organismer på bløt- og hardbunn viste en normal øst-vest gradient, med økende artsantall og diversitet mot vest. Bløtbunnsfaunaen viste ingen større endringer fra 1995 til 1996. For enkelte stasjoner ble det funnet en nedgang i individtall, mens det ble funnet en økning for andre stasjoner, uten at det er noen klar årsakssammenheng eller tendens i variasjonene.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3736nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;721/97. TA-1508/1997nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmarin undersøkelsenb_NO
dc.titleLangtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Årsrapport 1996nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber123nb_NO
dc.subject.keywordlangtidsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordtrofiutviklingnb_NO
dc.subject.keywordbiologinb_NO
dc.subject.keywordlong-termnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordbiologynb_NO
dc.relation.projectO-90063nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge