Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, T.nb_NO
dc.contributor.authorOug, E.nb_NO
dc.contributor.authorDahl, E.nb_NO
dc.contributor.otherKroglund, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAust-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:43:42Z
dc.date.available2014-08-01T10:43:42Z
dc.date.issued1999nb_NO
dc.identifier4052nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3656-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210403
dc.description.abstractUndersøkelser av oksygeninnhold i vannmasser, hardbunnsorganismer i strandsonen og bløtbunnsfauna ble gjennomført i Skallefjorden, Tingsakerfjorden og Isefjærfjorden i Lillesand kommune i perioden 1995 -1998. Tingsakerfjorden hadde god vannutskiftning, gode oksygenforhold i bunnvannet og en frisk og artsrik bunnfauna. På grunt vann var strandsonen preget av noe næringsrike forhold, spesielt ved Tingsaker og i Lillesand havn. Resultatene tyder ikke på større endringer i tilstanden etter igangsetting av renseanlegg. Skallefjorden hadde dårlige oksygenforhold i bunnvannet (tilstandsklasse dårlig) og bunnfaunaen var artsfattig (tilstandsklasse mindre god). Den reduserte tilstanden skyldes tilførsler av organisk materiale og nedsatt utskiftning av bunnvannet. På grunt vann var forholdene gode. Isefjærfjorden hadde reduserte oksygenforhold (tilstandsklasse meget dårlig ) fra 10 m dyp (hydrogensulfid), men det var en forholdsvis artsrik bunnfauna ned til 10 m. Resultatene tyder på at vanngjennomstrømningen i fjordens ytre deler har økt, og at hydrogensulfidkonsentrasjonen i dypvannet har blitt redusert etter gjenåpning av kanalen mellom Kirkekilen og Kvanneidfjorden. Tilstanden i Kirkekilen har blitt betraktelig bedre på grunn av den økte vannutskiftningen, med blant annet friskere bunnsedimenter og flere arter i strandsonen.nb_NO
dc.description.sponsorshipLillesand kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4052nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-marintnb_NO
dc.titleMiljøtilstanden i Lillesands kystområder. Oksygenforhold, hardbunnsorganismer og bløtbunnfaunanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.subject.keywordhydrografinb_NO
dc.subject.keywordhardbunnnb_NO
dc.subject.keywordstrandsonenb_NO
dc.subject.keywordbløtbunnsfaunanb_NO
dc.subject.keywordmiljøtilstandnb_NO
dc.subject.keywordhydrography rocky shorenb_NO
dc.subject.keywordlittoral zone soft bottom fauna quality statusnb_NO
dc.relation.projectO-95123nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge