Show simple item record

dc.contributor.authorGrande, M.nb_NO
dc.contributor.authorAanes, K.nb_NO
dc.contributor.authorAndersen, S.nb_NO
dc.contributor.otherAanes, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.coverage.temporal1998nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:44:09Z
dc.date.available2014-08-01T10:44:09Z
dc.date.issued1999nb_NO
dc.identifier4090nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3696-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210502
dc.description.abstractI 1998 ble det foretatt prøvefiske i Børselvvassdraget med garn i Djupvika (Børselva), Grunnvann og Åsvann, samt elektrofiske i Børselva, Åselva og noen gytebekker i området. Garnfisket ga gode fangster av ørret i Grunnvann og Åsvann. Fisken viste god vekst og kondisjon og relativt høy middelvekt. Størrelsesfordelingen antyder at det er for liten rekruttering. Fiksen hadde en svak usmak som kan skyldes vannkvaliteten og/eller alger på grunn av stor tilførsel av næringssalter. Innholdet av tungmetaller i fisken lå omkring normalt bakgrunnsnivå for ørret, bortsett fra kobber innholdet som lå litt over. I Durmålselva, Botneelva og utløpet av Åsvann ble det fisket et relativt stort antall yngel av ørret. I Børselva ble det ikke registrert yngel av ørret. Stingsild ble fisket på alle lokaliteter. Røye ble ikke registrert under prøvefisket. Foreslåtte tiltak med reduksjon av forurensningstilførsler, økt vannføring, spyleflommer og åpning av gjengrodde områder med fjerning av sedimenter, antas å bedre forholdene for fisk.nb_NO
dc.description.sponsorshipBallangen Energi A/S Norges forskningsråd (NFR) Norges vassdrags- og energiverk (NVE) Norsk institutt for vannforskning (NIVA)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4090nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-ferskvannnb_NO
dc.titleBørselvprosjektet. Rapport nr. 2 : Fiskeribiologiske undersøkelser i Børselvvassdraget 1998nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO
dc.subject.keywordfiskeribiologinb_NO
dc.subject.keywordørretnb_NO
dc.subject.keywordbestandsundersøkelsenb_NO
dc.subject.keywordvassdragsmiljønb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordbiologynb_NO
dc.subject.keywordbrownnb_NO
dc.subject.keywordtroutnb_NO
dc.subject.keywordpopulationnb_NO
dc.subject.keywordinvestigationnb_NO
dc.subject.keywordwaternb_NO
dc.subject.keywordcourcenb_NO
dc.subject.keywordenvironmentnb_NO
dc.relation.projectO-97142nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge