Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTeien, Hans-Christiannb_NO
dc.contributor.authorSalbu, Britnb_NO
dc.contributor.authorHindar, A.nb_NO
dc.contributor.otherHindar, A. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialSogn og Fjordanenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:46:46Z
dc.date.available2014-08-01T10:46:46Z
dc.date.issued2002nb_NO
dc.identifier4455nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4101-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/211493
dc.descriptionÅrsliste 2001nb_NO
dc.description.abstractVannkvalitetsendringer og effekter på fisk under flomepisoder med sjøsaltdeposisjon er dokumentert. Forsøkene ble utført vinteren 2001 i to kystnære vassdrag i Sogn og Fjordane, samt i et estuarie. Til tross for en kald og nedbørfattig vinter på Vestlandet var det en klar sammenheng mellom stor nedbørintensitet med høy konsentrasjon av sjøsalter og økt mobilisering av positivt ladet aluminium (Al) i Espedalsvassdraget. Dette medførte økt avsetning av Al på fiskegjeller og økt fysiologisk stress. Konsentrasjoner av positivt ladet Al i det humøse Lonavassdraget var lav, også under sjøsaltepisoden, avsetning av Al på fiskegjeller var lav, mens avsetningen av Al på nesevev var klart målbar. De utførte eksperimentene med blanding av elvevann fra Lona og sjøvann viser at sjøvannet, med høy ionestyrke og høy pH, bidro til at Al bundet til kolloidalt materiale ble mobilisert. Betydningen av disse effektene er diskutert og anbefalinger om å gjennomføre slike forsøk under mere typiske værforhold på Vestlandet er gitt.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4455nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleFlomdynamikk i forsurede elver, vannkjemiske endringer og biologisk respons i to elver og en simulert estuarieblandsone under flomnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO
dc.subject.keywordflomepisodernb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetnb_NO
dc.subject.keywordfiskeresponsnb_NO
dc.subject.keywordaluminiumnb_NO
dc.subject.keywordwater chemistrynb_NO
dc.subject.keywordfloodingnb_NO
dc.subject.keywordepisodesnb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordresponsenb_NO
dc.subject.keywordaluminiumnb_NO
dc.relation.projectO-21028nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge