Show simple item record

dc.contributor.authorRognerud, S.nb_NO
dc.contributor.authorQvenild, T.nb_NO
dc.contributor.otherRognerud, S. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHedmarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:47:14Z
dc.date.available2014-08-01T10:47:14Z
dc.date.issued2002nb_NO
dc.identifier4540nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4193-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/211726
dc.descriptionÅrsliste 2002nb_NO
dc.description.abstractVi har undersøkt kvikksølv i fisk fra Fundin, Elgsjøen, Gjersjøen, Fjellsjøen og Forelsjøen. Konsentrasjonene av kvikksølv i ørret fra alle innsjøene var lave (< 0,12 mg/kg v.v). De var klart lavere enn den grensen som EU og Statens Næringsmiddeltilsyn har satt for fisk som skal omsettes (0,5 mg/kg v.v), og de er så lave at det heller ikke er nødvendig med kostholdsråd for de som spiser mye fisk. Hovedårsaken til de lave kvikksølvnivåene i fisk er at netto-produksjonen av metylkvikksølv er lav i de klare og kalde fjellsjøene i Nord-Østerdalen. Variasjonen i konsentrasjonene i bestandene var i all hovedsak bestemt av fiskens alder i Fundin, Fjellsjøen og Elgsjøen, mens trofisk posisjon var viktigst i Gjersjøen og Forelsjøen. Dette viser at ørret i Gjersjøen og Forelsjøen er delvis fiskespisere. Konsentrasjonene av kvikksølv i ørekyt økte med størrelsen (lengden), og de største individene hadde verdier på nivå med de eldste ørretene. Klimaendringene har ikke endret produksjonsesongens lengde i innsjøene de siste 30 årene og de har derfor sannsynligvis heller ikke bidratt til endrede vekstvilkår for næringsdyr og fisk i denne perioden. Analysene av stabile isotoper indikerte at i den betydelig regulerte Fundin var næringskjedens karbonkilder i hovedsak planktonalger og detritus tilført fra nedbørfeltet, mens i den mindre regulerte Elgsjøen hadde også strandnære primærprodusenter en betydning. I de andre innsjøene var karbonkildene dominert av fastsittende alger fra grunne deler av sjøene. Marflo var et viktig næringsdyr for produksjon av fiskekjøtt.nb_NO
dc.description.sponsorshipHedmark fylkeskommune Glommen og Laagens Brukseierforening Os kommune Tolga kommune Folldal kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4540nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter og forsuringnb_NO
dc.titleKvikksølv i fisk og næringskjedens struktur i fjellsjøer i Nord-Østerdalennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO
dc.subject.keywordkvikksølv i fisknb_NO
dc.subject.keywordkostholdsrådnb_NO
dc.subject.keywordstabile isotopernb_NO
dc.subject.keywordnæringskjedernb_NO
dc.subject.keywordmercurynb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordconsumnb_NO
dc.subject.keywordguidlinesnb_NO
dc.subject.keywordstablenb_NO
dc.subject.keywordisotopesnb_NO
dc.subject.keywordfoodnb_NO
dc.subject.keywordwebsnb_NO
dc.relation.projectO-21147nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge