Show simple item record

dc.contributor.authorLarssen, T.nb_NO
dc.contributor.authorHindar, A.nb_NO
dc.contributor.authorHøgåsen, T.nb_NO
dc.contributor.otherLarssen, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:48:21Z
dc.date.available2014-08-01T10:48:21Z
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier4728nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4399-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212232
dc.descriptionÅrsliste 2003nb_NO
dc.description.abstractNorge har et forsuringsproblem i vann og vassdrag, og vil sannsynligvis ha det i overskuelig framtid. Imidlertid har nedfallet av forsurende komponenter gått betydelig ned, og det er behov for å beregne kalkbehov slik at det kan tilpasses en endret forsuringsituasjon. I denne rapporten tar vi i bruk dynamisk forsuringsmodellering for å beregne endringer i kalkbehov for Tovdalsvassdraget i framtiden som respons på redusert syrenedfall som følge av internasjonale avtaler (bl.a. Gøteborgprotokollen). Vi presenterer også oppdaterte tålegrensekart for Tovdalsvassdraget og overskridelser på ulike tidspunkt, inkludert dagens nedfall og i 2010 forutsatt gjennomføring av Gøteborgprotokollen. Beregningene viser at tålegrensene i Tovdalsvassdraget fortsatt vil være overskredet i 2010.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4728nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter og forsuringnb_NO
dc.titleOppdatere tålegrenseoverskridelser og prognoser for forsuringsutvikling og kalkbehov i Tovdalsvassdragetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber14nb_NO
dc.subject.keywordtålegrensernb_NO
dc.subject.keywordkalkingnb_NO
dc.subject.keywordkalkbehovnb_NO
dc.subject.keywordprognosernb_NO
dc.subject.keywordcriticalnb_NO
dc.subject.keywordloadsnb_NO
dc.subject.keywordlimingnb_NO
dc.subject.keywordlimingnb_NO
dc.subject.keywordrequirementsnb_NO
dc.subject.keywordpredictionsnb_NO
dc.relation.projectO-23344nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge