Show simple item record

dc.contributor.authorHobæk, A.nb_NO
dc.contributor.otherHobæk, A. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.coverage.temporal2005nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:49:54Z
dc.date.available2014-08-01T10:49:54Z
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier5119nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4829-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213008
dc.descriptionÅrsliste 2005nb_NO
dc.description.abstractStoravatnet i Bømlo ble overvåket med månedlig prøvetaking i perioden april – september 2005. Innsjøen har tidligere (senest i 2003) hatt oppblomstring av blågrønnalger, og algegift (microcystin) har vært påvist. Kloakkutslipp og avrenning fra landbruk antas å være viktigste kilder for næringssalter. Mengden næringssalter og alger i overflatevannet i 2005 tilsier tilstandsklasse IV (dårlig) i SFTs klassifiseringssystem. For virkning av organisk stoff vurderes tilstanden også til klasse IV. Bunnvannet (<30 m dyp) var oksygenfritt i oktober, men det ble ikke påvist noen lekkasje av næringssalter fra sedimentene. Tilstanden mht. næringssalter i 2004-2005 synes ikke å ha endret seg synderlig siden 1990-tallet. Målinger av tarmbakterier i overflatevannet ga lave verdier, bortsett fra en måling i juni. På gunnlag av høyeste måling fikk vi tilstandsklasse III (mindre god) for denne virkningstypen. På grunnlag av estimert avrenning og målte kosentrasjoner kan tilførslene av fosfor anslås til 180-235 kg/år. Dette bør reduseres til ca 130 kg/år for å oppnå en stabilt akseptabel vannkvalitet mht. næringssalter og organisk stoff.nb_NO
dc.description.sponsorshipBømlo kommune,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5119nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - ferskvannnb_NO
dc.titleTilstand i Storavatn i Bømlo i 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber6nb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordtilstandnb_NO
dc.subject.keywordovergjødslingnb_NO
dc.subject.keywordkloakkforurensningnb_NO
dc.subject.keywordwatercoursenb_NO
dc.subject.keywordenvironmental conditionsnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordsewage pollutionnb_NO
dc.relation.projectO-25139nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge