Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, F.nb_NO
dc.contributor.authorGüttrup, Jimnb_NO
dc.contributor.authorHaugen, T.nb_NO
dc.contributor.authorHawley, K.nb_NO
dc.contributor.authorJohansen, Åsmundnb_NO
dc.contributor.authorKarlsson, Andersnb_NO
dc.contributor.authorKristensen, T.nb_NO
dc.contributor.authorLund, E.nb_NO
dc.contributor.authorRosten, C.nb_NO
dc.contributor.otherKroglund, F. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:07Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:07Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6148nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5883-7nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215409
dc.description.abstractLaks- og ørretsmolt i Storelva i Holt utsettes for en rekke trusler. Mens det i perioden fra 2003 til 2008 ble fokusert primært på betydningen av aluminium i brakkvann er det fra 2009 også fokusert på andre trusler. For å vurdere hvilken betydning disse andre truslene hadde på smoltproduksjon må bestandsstørrelse samt naturlig smoltproduksjon beregnes. Dagens smoltproduksjon er her beregnet ut fra fangst av umerket smolt samt ut fra merke-gjenfangst av individmerket smolt. Begge metodene estimerer at dagens smoltproduksjon er på ca 13.5000 smolt. Ut fra en forventet naturlig gytebestandstørrelse på 565 kg hunnlaks burde produksjonen ha vært på ca. 25.000 smolt. Smoltproduksjonen er derfor ca 50 % lavere enn potesialet. Både få gytelaks og oppvandringshinderet ved Hammerdammen bidrar til redusert produksjon av laksesmolt. Antall gytelaks i elva reduseres også som følge av trusler smolten opplever under utvandring i elva og i fjorden. Uten tiltak avliver Fosstveit kraftverket omkring 12 % av all utvandrende smolt i turbinen og forårsaker en tilsvarende stor overdødelighet videre nedover i elva. Tiltak som ble prøvd våren 2010 reduserte denne påvirkningen til å berøre mindre enn 1 % av smolten. I de nedre delene av elva spiser gjedda i størrelsesorden 30 til 50 % av smolten, hvor tapet er omvent proporsjonalt med smolttetthet. Gjedde kan således forhindre gjenoppbygging av en bærekraftig laksebestand ved å redusere antall smolt som når havet. Hemming av utvandring som følge av aluminium i brakkvann, er påvist som en faktor tidligere år. Summen av trusler gjør at gytebestandsmålet ikke vil kunne oppnås. Det er mulig å gjennomføre tiltak i forhold til alle identifiserte trusler i elva.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6148nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.titleSamvirkning mellom ulike trusler på oppnåelse av gytebestandsmål for laks. Storelva i Holt som eksempelnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO
dc.subject.keywordatlantisk laksnb_NO
dc.subject.keywordbestandsestimatnb_NO
dc.subject.keywordkraftverknb_NO
dc.subject.keywordgjeddenb_NO
dc.subject.keywordatlantic salmonnb_NO
dc.subject.keywordpopulation estimatesnb_NO
dc.subject.keywordhydropowernb_NO
dc.subject.keywordpikenb_NO
dc.relation.projectO-29446nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge