Show simple item record

dc.contributor.authorØxnevad, S.nb_NO
dc.contributor.authorGitmark, J.nb_NO
dc.contributor.authorKile, M.nb_NO
dc.contributor.authorBeylich, B.nb_NO
dc.contributor.otherØxnevad, S. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVestfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:52Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:52Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6262nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5997-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215703
dc.description.abstractNIVA har i november 2011 gjennomført en supplerende kartlegging av miljøgifter i sedimentene ved Mellomøya og Østøya i Horten. To områder ved Mellomøya og Østøya skulle kartlegges ytterligere siden det ble funnet svært høye konsentrasjoner av miljøgifter, særlig kvikksølv, på enkelte stasjoner våren 2011. Det ble også analysert prøver av grisetang fra disse områdene for å vurdere om det skjer en utlekking av metaller fra land. Det ble ikke funnet høye konsentrasjoner av kvikksølv i sedimentprøvene som ble tatt ved Mellomøya. Sedimentene ved Mellomøya hadde imidlertid forhøyede konsentrasjoner av kobber. Det ble funnet høye konsentrasjoner av kvikksølv i sediment fra to stasjoner ved Østøya (tilstandsklasse svært dårlig). To av stasjonene hadde også forhøyede konsentrasjoner av bly (tilstandsklasse moderat og dårlig). Seks av stasjonene hadde sediment i klasse dårlig for kobber. Alle sedimentstasjonene ved Østøya hadde forhøyede konsentrasjoner av PCB-7 (klasse moderat til dårlig). Det ble ikke funnet forhøyede konsentrasjoner av kvikksølv, bly, kobber eller sink i tangprøvene fra Mellomøya og Østøya. Siden det bare ble funnet lave konsentrasjoner av metaller i tangprøvene er det ingenting som tyder på at det har foregått en utlekking fra land av disse stoffene det siste året.nb_NO
dc.description.sponsorshipForsvarsbygg ved Skifte Eiendomnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6262nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter i marint miljønb_NO
dc.titleSupplerende undersøkelser av miljøgifter i sedimentene ved Østøya og Mellomøya i Horten i 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO
dc.subject.keywordforurensede sedimenternb_NO
dc.subject.keywordhortennb_NO
dc.subject.keywordmellomøyanb_NO
dc.subject.keywordøstøyanb_NO
dc.subject.keywordcontaminated sedimentsnb_NO
dc.subject.keywordhortennb_NO
dc.subject.keywordmellomøyanb_NO
dc.subject.keywordøstøyanb_NO
dc.relation.project11249nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge