Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, J.nb_NO
dc.contributor.authorBeylich, B.nb_NO
dc.contributor.authorBrooks, S.nb_NO
dc.contributor.authorJaccard, P.nb_NO
dc.contributor.authorTobiesen, A.nb_NO
dc.contributor.authorØxnevad, S.nb_NO
dc.contributor.otherBerge, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialFinnmarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:57:11Z
dc.date.available2014-08-01T10:57:11Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6310nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6045-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215821
dc.description.abstractSydvaranger Gruve AS (SVG) har tillatelse til å deponere inntil 4 millioner tonn med avgangsmasse i Bøkfjorden. I denne raporten presenteres resultater fra undersøkelser i Bøkfjorden (turbidtetsmålinger, sedimentprofilfotografering og biomarkøranalyser i utsatte skjell) og giftighetstester relatert til utslipp av prosesskjemikalier (Magnafloc LT38 som inneholder polyDADMAC og Magnafloc 10 som inneholder polyakrylamid). Undersøkelsene viser at overflatevannet (ned til minst 20 m) i hele fjordsystemet er upåvirket av partikler fra utslippene til SVG. De dypere deler av området fra Kirkenes og ut til Reinøya er klart påvirket av avgang med negative konsekvenser for bunnfauna. Utenfor Reinøya observeres et vannvolum ved bunnen med en tykkelse på minst 50 m som er svakt partikkelpåvirket (<1 FTU), men uten at dette har hatt konsekvenser for bunnfaunaen. Biomarkørundersøkelsene indikerer at helsetilstanden til skjellene samlet sett var noe svekket på to stasjoner henholdsvis 0,6 og 3 km fra utslippet. Basert på responsen av enkeltbiomarkører anses likevel den biologiske effekten å være liten. Biomarkøranalysene er forenlig med at hovedinfluensområdet for utslippene fra SVG er området fra Kirkenes og ut til Reinøy (ca. 6 km fra utslippspunktet). Forsøk med virkelig avgang tyder på at det under normale driftsforhold ikke vil opptre akutt-toksiske effekter i utslippets nærområde. De testene som har subletale endepunkt (Skeletonema-testen, og fjæremark-testen) tyder heller ikke på at Magnafloc 10 (polyakrylamid) og Magnfloc LT38 (polyDADMAC) gir miljøeffekter ved slike betingelser. To Skeletonema-tester med tilsetning av Magnfloc LT38 som rensubstans i sjøvann ga en EC50 på henholdsvis 1,9 mg/l og 1.0 mg/l.nb_NO
dc.description.sponsorshipSydvaranger Gruve ASnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6310nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter i marint miljønb_NO
dc.titleOvervåking av Bøkfjorden 2011 og giftighetstesting av gruvekjemikaliene Magnafloc LT 38 og Magnafloc 10nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber121nb_NO
dc.subject.keywordgruveavgangnb_NO
dc.subject.keywordpartikkelspredningnb_NO
dc.subject.keywordmiljøeffekternb_NO
dc.subject.keywordmarint miljønb_NO
dc.subject.keywordtailingsnb_NO
dc.subject.keywordparticle dispersalnb_NO
dc.subject.keywordenvironmental effectnb_NO
dc.subject.keywordmarine environmentnb_NO
dc.relation.project11317nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge