Show simple item record

dc.contributor.authorHøgberget, R.nb_NO
dc.contributor.otherHøgberget, R. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVest-Agdernb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:57:42Z
dc.date.available2014-08-01T10:57:42Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6370nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6105-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215981
dc.description.abstractDriftskontroll av kalkdoseringsanleggene i Mandalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til de enkelte anleggene i vassdraget. Avviksrapporten er en sammenfatning av hendelser i rapporteringsperioden. Den foreslår også tiltak for optimalisering av rutiner, installasjoner og kalkingsstrategi. Den daglige driftskontrollen av Smeland doseringsanlegg måtte tidvis opphøre på grunn av mange svikt i telelinjen. Det var lav dosering fra anlegget. Håverstad doseringsanlegg hadde god driftssikkerhet gjennom hele året. Bjelland doseringsanlegg kalket tilfredsstillende, men det var en del mangler ved pH-målingene. Årsakene var ofte stopp i gjennomstrømmingen av pH-kyvetta, men også feil på måleutstyret. Logåna-anlegget hadde også for mange stopp i vanngjennom-strømmingen. Det foreslås tiltak for å bedre disse forholdene. Fisk kan ha tatt skade av for surt vann på grunn av manglende vannglass når behovet oppsto. pH-målet for lakseførende strekning av elva ble opprettholdt kontinuerlig i hele periodennb_NO
dc.description.sponsorshipSamarbeid om kalking av Mandalsvassdraget, MANKALK (Audnedal, Evje- og Hornnes, Mandal, Marnardal, Songdalen og Åseral kommune).nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6370nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.titleDriftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Mandalsvassdraget Avviksrapport 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordkalkdoseringnb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordmåleteknikknb_NO
dc.subject.keywordriver systemnb_NO
dc.subject.keywordlime dosingnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordmeasuring technicnb_NO
dc.relation.project12133nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge