Show simple item record

dc.contributor.authorFagerli, Camilla With
dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.otherFagerli, Camilla With - Project manager
dc.date.accessioned2014-11-04T08:26:45Z
dc.date.accessioned2014-11-06T12:11:02Z
dc.date.available2014-11-04T08:26:45Z
dc.date.available2014-11-06T12:11:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier6736
dc.identifier.isbn978-82-577-6471-5
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225401
dc.description.abstractDet planlegges mudring, bygging av ny kanal og etablering av ny båthavn ved Kileneset i Søgne kommune. I foreliggende undersøkelse er strømforhold, vannkvalitet og det biologiske miljøet undersøkt for å vurdere eventuelle konsekvenser tiltaket vil ha for den eksisterende kanalen som forbinder Ytre Kilen med sjøen utenfor og for miljøet i Indre og Ytre Kilen. Det går i dag sterk strøm gjennom den eksisterende, smale kanalen og forekomsten av alger og dyr i fjæresonen var høy i eksisterende kanal sammenlignet med stasjoner utenfor kanalen. Eksisterende fjæresonesamfunn i kanalen vil høyst sannsynlig endres ved etablering av en ny kanal, da strømføringen i kanalen vil bli kraftig redusert. Vannutskiftning i Ytre Kilen forekommer jevnlig mens de dypeste vannmassene i Indre Kilen sannsynligvis er oksygenfrie. Vannutskiftning og oksygenforhold vil ikke endres vesentlig ved bygging av ny kanal. Det ble registrert store forekomster av ålegras i området og mye trådformede alger vokste på og rundt ålegraset. Bunnsediment bar preg av høy organisk belastning, med forurensningspreget fauna og lukt av hydrogensulfid. Eventuell mudring vil komme i direkte konflikt med eksisterende ålegraseng og etablering av båthavn vil føre til større fare for forurensning lokalt, både fra organisk materiale og miljøgifter og vil dermed forringe ålegrasets levevilkår ytterligerenb_NO
dc.description.sponsorshipRepstad Eiendomnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6736
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleKonsekvenser av ny kanal og båthavn på Kileneset, Søgne kommune. Strøm og vannutskiftning, ålegrasenger og organismesamfunn i bunnsedimenter og fjæresone.nb_NO
dc.title.alternativeConstrucion of a new channel and marina on Kileneset – Possible implications for current and water exchange, eelgrass meadows and benthic communities in the sediments and the littoral zonenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-11-04T08:26:46Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian Institute for Water Research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.identifier.cristin1169602
dc.subject.keywordBåthavn / Marina
dc.subject.keywordKileneset / Kileneset
dc.subject.keywordNy kanal / New canal
dc.subject.keywordÅlegras / Eelgrass
dc.relation.project14180nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge