Show simple item record

dc.contributor.authorHindar, Atle
dc.contributor.authorHaraldstad, Tormod
dc.contributor.authorHøgberget, Rolf
dc.contributor.otherHindar, Atle - Project manager
dc.date.accessioned2015-10-08T07:53:54Z
dc.date.accessioned2015-10-09T11:04:51Z
dc.date.available2015-10-08T07:53:54Z
dc.date.available2015-10-09T11:04:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier6898
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 19 p. Norsk institutt for vannforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6633-7
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353399
dc.descriptionnb_NO
dc.description.abstractSøgneelva er et av få sørlandsvassdrag som ikke er fullkalket. Men selv om sur nedbør-belastningen har avtatt sterkt siden 1990, er episodisk forsuring fortsatt et problem i denne regionen. En akseptabel og stabil vannkvalitet er avgjørende for å nå de økologiske målene for vassdraget og sikre en stabil laksebestand. I foreliggende kalkingsplan er bruk av både kalk og silikat som avgiftingsmiddel vurdert, men vi har valgt å gå videre med kun kalk. Det er få større innsjøer i vassdraget, og vi har vurdert innsjøkalking som lite egnet i en tiltaksstrategi for laks. Alternativene har derfor stått mellom kontinuerlig/periodisk dosererkalking eller terrengkalking. Begge alternativer anses som fullgode med hensyn til avgifting av aluminium. Dosererkalking kan avgifte aluminium forholdsvis raskt i elva, mens terrengkalking holder aluminium tilbake i terrenget slik at det ikke når fram til overflatevannet. Vi har anbefalt tre ulike strategier, og valget mellom dem bør baseres på at det innhentes mer kunnskap om den vannkjemiske variasjonen i elva, spesielt mht episodisk forsuring. pH-styrt dosering med tørr kalk eller kalkslurry hhv. oppstrøms Kravlefossen og ved Underåsen er utredet, likeledes en trinnvis tilnærming med terrengkalking.nb_NO
dc.description.abstractRiver Søgneelva west of Kristiansand, southern Norway, is one of a few rivers in southernmost Norway that not yet has been limed, although acidification is regarded as a problem for the Atlantic salmon population. Acidification in this river is of an episodic character, and the most pronounced effects result from episodic input of sea salts during heavy storm and rain events. Under such events, sodium is exchanged in the soil with H+ and aluminium ions, which are leached to surface waters thus resulting in potentially toxic conditions. ...nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Vest-Agdernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6898
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleKalkingsplan for Søgneelva i Vest-Agdernb_NO
dc.title.alternativePlan for liming of River Søgneelvanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-08T07:53:54Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforsking / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.identifier.cristin1279161
dc.subject.keywordAvsyringsstrategi / Deacidification strategy
dc.subject.keywordForsuring / Acidification
dc.subject.keywordKalkingstiltak / Liming measures
dc.subject.keywordLaks / Atlantic salmon
dc.relation.project15292nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge