Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.contributor.authorKempa, Magdalena
dc.contributor.otherStaalstrøm, Andre - Project manager
dc.date.accessioned2015-12-21T20:18:25Z
dc.date.accessioned2016-01-04T13:02:35Z
dc.date.available2015-12-21T20:18:25Z
dc.date.available2016-01-04T13:02:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier6942
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 15 p. Norsk institutt for vannforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6677-1
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372492
dc.description.abstractHer vurderes utslipp av totalt 100 000 tonn rene masser i en posisjon innerst i Ranfjorden hvor det er 300 m vanndyp. I modellen legges utslippet inn som en kontinuerlig strøm av partikler fordelt jevnt fra overflaten til bunn. To kornfordelingskurver er konstruert basert på måling av kornfordeling for mudringsområdet, den ene kurven har mye finstoff mens den andre har lite. Deponeringen kan gi en økning i sedimenteringshastigheten på over 0,1 mm/år over hele indre del av Ranfjorden helt ut til omtrent Straumsnes, og kan gi en økning i sedimenteringshastighet på over 1 cm/år opp til 2 km fra utslippspunktet. Siden sedimenteringsraten i innerst i Ranfjorden er av størrelsesorden noen cm/år (på grunn av utslippet fra Rana Gruber), og siden tiltaket har begrenset varighet, så vil deponeringen bidra med en relativt moderat økning av sedimentasjonen i dypområdene. For å redusere partikkelspredning til vannsøylen kan en vurdere nedføring gjennom rør og det forutsettes at innholdet av miljøgifter i massene som deponeres er innenfor akseptable grenseverdier.nb_NO
dc.description.abstractHere we consider the discharge of a total of 100 000 tonnes of clean dredged materials in a position at the head of the Ranfjord where it is 300 m deep. In the model, the discharge is modelled as a continuous flow distributed evenly from the surface to the bottom. The discharge takes place in a total of 62 days. In reality, the discharge will have a more patchy distribution in time and large chunks of the material will most likely sink to bottom as a single mass. We consider the description of the discharge in the model as a worst case. ...nb_NO
dc.description.sponsorshipMo Industriparknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6942
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleDeponering av mudrede masser på dypt vann innerst i Ranfjordennb_NO
dc.title.alternativeDisposal of dregded materials at deep water at the head of the Ranfjordnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-12-21T20:18:25Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO
dc.identifier.cristin1303227
dc.subject.keywordDypvannsdeponi / Deep water deposit
dc.subject.keywordNordland / Nordland
dc.subject.keywordNumerisk modellering / Numeric modelling
dc.subject.keywordPartikkelspredning / Particle dispersion
dc.relation.project15385nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge